Friskrivningsklausul

ETA Authorization System, utför kontroller mot databaser för brottsbekämpning. Alla resenärer som söker tillträde till Kanada måste erhålla elektronisk resetillstånd med hjälp av detta system innan de beviljas ombordstigning.

Om din eTA-resetillståndsansökan är godkänd konstaterar du att du är berättigad att resa, men inte fastställer att du är tillåtlig för Kanada. Vid ankomsten till Kanada kommer du att inspekteras av en gränskontrollör i en hamn där du kan avgöra att du inte kan tas upp till sak för någon anledning enligt kanadensisk lag.

En bestämning att du inte är berättigad till eTA-resetillstånd hindrar inte dig från att ansöka om visering för att resa till Kanada.

All information som tillhandahålls av dig eller för din räkning av en utsedd tredje part måste vara sant och korrekt. En eTA resetillstånd kan återkallas när som helst och av någon anledning, till exempel ny information som påverkar behörigheten. Du kan bli föremål för administrativa eller straffrättsliga påföljder om du medvetet och med vilje gör ett väsentligt falskt, fiktivt eller bedrägligt uttalande eller en representation i en elektronisk reseansökan som lämnats in av dig eller för din räkning.