Showing Articles for "Kanada och civilstånd"

Resurser för kanadensiskt eTA

Vad finns det för olika civilstånd på eTA-blanketten?

Publicerad: Oct 23, 2020 | Tags: Kanada eTA ansökningsformulär, Kanada och civilstånd

Inledning När man fyller i vissa officiella blanketter eller vissa formulär från Skatteverket eller banken kan man behöva ange sitt civilstånd. Det kan visserligen kännas som en personlig fråga, men det är en viktig del av att ansöka om vissa tillstånd, såsom ett kanadensiskt eTA. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du bör besvara frågorna om civilstånd när…