Avvisat eller upphävt eTA

Publicerad: Oct 28, 2019 | Tags: Kanada eTA-avslag, Kanada eTA avvisade, Kanada eTA Behörighet

Inledning

Kanada har i och med införandet av eTA gjort det enkelt för resenärer att få tillstånd att resa till Kanada genom den webbaserade ansökningsblanketten. Även om de flesta sökande godkänns för eTA så finns det ett mindre antal sökande som nekas eTA, eller vars eTA upphävs.

Varför nekades min eTA-ansökan?

En eTA-ansökan kan nekas på grund av ett antal olika anledningar. De vanligaste orsakerna till att en ansökan nekas är att sökande anger felaktig information, eller att de inte svarar på förfrågningar om ytterligare dokumentation från IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Oberoende av varför en eTA-ansökan har nekats så bör personen inte försöka resa till Kanada utan godkänt eTA, då de kommer att nekas ombordstigning på sin flight.

Kan jag ansöka om eTA igen om jag vill resa till Kanada, men om en tidigare ansökan nekades?

Till skillnad från det amerikanska ESTA-programmet, där sökande med anmärkningar i belastningsregistret inte kan överklaga beslut eller ansöka igen, så tillåter det kanadensiska eTA-systemet att man ansöker igen när man har åtgärdat de problem som orsakade att en föregående eTA-ansökan nekades. Man kan åtgärda problemen genom att skicka in korrekt dokumentation med den andra ansökningen, eller bevis på att en domstol har hävt en dom. Då eTA bedöms på individuell basis så är det osannolikt att en tidigare eTA-ansökan påverkar framtida beslut. Saker som kan hjälpa din ansökan är positiva förändringar, såsom en heltidsanställning, att det inte finns vidare brott i ditt utdrag från belastningsregistret, eller en positiv rapport från polisen.

Kan jag överklaga avvisad eTA-ansökan?

Det enda sättet att överklaga en avvisad eTA-ansökan är att vända sig till Kanadas federala domstol. Det är en process som börjar med att anlita en kanadensisk advokat som specialiserar sig på immigration och som börjar med att dokumentera ditt fall från tidpunkten då du skickade in eTA-ansökan, med informationen du skickade in samt eventuell kommunikation mellan dig och IRCC. Advokaten kan sedan ansöka om en domstolsprövning å dina vägnar. Målet är i detta fall att ändra beslutet så att du kan resa till Kanada med godkänt eTA.

Mitt eTA har upphävts. Varför hände det, och vad kan jag göra?

När ett eTA upphävs så meddelas du vanligtvis per e-post. Den vanligaste anledningen till att ett eTA upphävs är att IRCC har fått en uppdatering om dig som resenär och därför bedömer att du kan vara en immigrations- eller säkerhetsrisk. Dessa uppdateringar sker varje timme eller dag och görs med data från andra länder eller organisationer som har avtal om datadelning med Kanada. Om ditt eTA har upphävts bör du hitta anledningen till detta och rätta den innan du skickar in en ny eTA-ansökan. Du bör ej försöka resa till eller genom Kanada med upphävt eTA, då du kommer att nekas tillträde utan godkänt eTA.

Jag har en notering i belastningsregistret från den senaste tiden. Hur gör jag om min eTA-ansökan avvisas?

Noteringar i belastningsregistret från den senaste tiden kan orsaka att din eTA-ansökan nekas. Dock får du möjligheten att beskriva situationen som orsakade dessa noteringar i belastningsregistret, eller en dom mot dig. Du kan även ange varför du anser att du inte längre utgör en immigrations- eller säkerhetsrisk, och vilka åtgärder som du har vidtagit för att uppnå detta. Du kan även ange vilken erfarenhet du fått och den personliga utveckling du åstadkommit sedan din dom.

Sammanfattning

Att få en eTA-ansökan nekad, eller att eTA upphävs, kan störa planer på att besöka Kanada. Som tur är så tillåter IRCC att man ansöker igen om eTA nekas eller upphävs, så länge sökande kan tillhandahålla bevis på att deras omständigheter förändrats och att de inte längre utgör en betydande säkerhet- eller immigrationsrisk.

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA

Tweets