Behöver jag ett eTA eller visum för att resa till Kanada?

Publicerad: Oct 16, 2018 | Tags: Kanadensiska eTA, Kanadensiska Visa

Inledning

Att ansöka om utländska resevisum kan vara förvirrande, särskilt om du inte är säker på vilken typ av resetillstånd som passar för din situation. Om du vill resa till Kanada, behöver du antagligen ansöka om ett av två dokument: ett eTA (elektroniskt resetillstånd) eller ett visum. Vet du vilket du behöver? Slösa inte tid på att ansöka om fel handling eller på att söka igenom förvirrande myndighetssajter. Allt du behöver veta finns här. Fortsätt läsa om vilken typ av resetillstånd du måste erhålla.

Skillnader mellan ett kanadensiskt eTA och ett kanadensiskt visum

Ett kanadensiskt eTA är inte samma sak som ett kanadensiskt visum. Ett visum är ett fysiskt tillstånd som t.ex. en stämpel eller en etikett som sätts in i ditt pass så att du får resa in i ett annat land. Vanligtvis begär du ett förhandsvisum från en ambassad eller erhåller ett vid gränsen. Båda kräver tid för att fylla i dokument och få godkännande från immigrationsmyndigheten. Kanada kräver att medborgare i många länder erhåller visum för att resa in i Kanada.

Ett eTA å andra sidan är lite enklare. Om Kanada inte kräver visum av medborgare i ditt land, behöver du troligen erhålla ett eTA. Det finns ett undantag för amerikanska medborgare som endast behöver ta med pass till gränsen för att resa in i Kanada. Men personer som är lagligt bosatta i USA som inte är medborgare måste ändå erhålla ett eTA.

Det är enklare och går snabbare att ansöka om ett kanadensiskt eTA än ett kanadensiskt visum. Ett eTA är elektroniskt snarare än fysiskt och det kopplas automatiskt till ditt pass när din ansökan godkänts. De vanligaste kanadensiska viseringarna är visum avsedda att användas en gång och visum som kan användas flera gånger. De flesta som får ett visum avsett att användas flera gånger ger mottagaren rätt att besöka Kanada i upp till sex månader åt gången under en tioårsperiod eller tills passet löper ut. Ett eTA är giltigt i fem år. Men om du får ett nytt pass, måste du skaffa ett nytt eTA eftersom ditt eTA är kopplat till ditt pass.

Fördelar och nackdelar med vardera

Både ett kanadensiskt eTA och ett kanadensiskt visum har för- och nackdelar. Det är visserligen sant att du inte kan välja vilket du ska ansöka om, eftersom behörighet baseras på medborgarskapsland, men det är ändå värt att veta vad som definierar din kanadensiska inresehandling och vad du kan förvänta dig. Din upplevelse kan ju skilja sig helt från din svågers som har en annan nationalitet eller amerikansk immigrationsstatus.

En fördel med ett eTA är att det går mycket snabbare och är billigare än ett visum. Du skulle potentiellt kunna få ett godkänt eTA, som är giltigt för resa till Kanada på mindre än en timme. Att ansöka om ett kanadensiskt visum är en mer tidskrävande procedur. Dessutom behöver du inte skicka ditt pass någonstans eller resa till ett tingshus eller en ambassad för att få ditt visum. eTA kopplas automatiskt till ditt passnummer som gör det mycket enkelt att resa över gränsen.

Men det finns också nackdelar med att erhålla ett eTA. På grund av att ansökningen endast är elektronisk, har du inte valet att skriva ut den och mejla in den. Om du föredrar att arbeta med papper och bläck, måste du anpassa dig till onlineformatet. Du måste också genomföra din ansökan vid ett och samma tillfälle, så om du inte har dina handlingar i ordning när du börjar, måste du börja om igen. För det andra är ett eTA giltigt i fem år och därefter måste du ansöka igen. Ett kanadensiskt visum för flera inresor är giltigt i tio år innan du måste förnya det.

Att erhålla ett visum är i allmänhet inte lika enkelt som att erhålla ett eTA. Om du är medborgare i ett land som kräver kanadensiska viseringar, måste du genomgå en längre och kanske mer frustrerande procedur för att få ditt visum. För en enstaka resa kan detta tyckas innebära för mycket arbete. Att erhålla ett kanadensiskt resevisum är på intet sätt en prövande upplevelse, men det kräver betydligt mer pappersarbete än ett eTA gör och det tar längre tid att handlägga. Även om väntetiderna kan variera, kan du räkna med att få vänta minst två dagar och så länge som en månad på att få ditt kanadensiska resevisum. Beroende på din situation, kan det sluta med att du har ett visum avsett att användas en gång istället för den vanligare viseringen avsedd att användas flera gånger. Det är mycket pengar och mycket arbete för en enda inresa till Kanada.

Sammanfattning

Nu när du vet skillnaderna mellan ett kanadensiskt eTA och ett kanadensiskt visum, behöver du bara komma fram till vilket du är behörig för. Du kan se en lista över länder som är behöriga för ett kanadensiskt eTA online. Även om både eTA och viseringarna har för- och nackdelar, är de goda nyheterna att båda erbjuder utmärkta resemöjligheter och inget av dem innebär en särskilt ansträngande ansökningsprocedur. Lycka till med din ansökan och trevlig resa till Kanada.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA