Dina rättigheter som flygresenär på vägen till Kanada

Publicerad: Nov 20, 2021 | Tags: Flygpassagerarlagar, Resebegränsningar för Kanada

Om du reser till eller från Kanada gäller regler och rättigheter enligt Canadian Transportation Agency (CTA). Det finns gott om tillgänglig information som hjälper dig att ta reda på vad du har för rättigheter och vilka regler du måste följa. I den här artikeln sammanfattar vi dessa rättigheter och regler.

Tydlig kommunikation

Flygbolag har en skyldighet att ge alla passagerare tydlig kommunikation, inklusive information om policyer som gäller avbokningar, förseningar, sittplatser för minderåriga, borttappat eller skadat bagage och anledningar till att en passagerare kan nekas ombordstigning. Passagerarnas rättigheter måste tydligt anges, likaså valmöjligheter för att hantera klagomål. Man måste även informera resenärerna om anledningen till eventuella förseningar eller störningar. Därtill ska flygbolag ge passagerarna regelbundna uppdateringar vid förseningar och se till att lämpliga kommunikationskanaler används för att informera passagerare med funktionsnedsättningar.

Förseningar och inställningar

Om en flygresa ställs in eller försenas måste flygbolaget informera passagerarna om anledningen till detta, vilka förhållanden som bör förväntas om tillämpligt och vilken ersättning passagerarna är berättigade till. Dessutom är flygbolaget skyldigt att förklara vilka åtgärder du kan vidta, såsom att föra talan mot flygbolaget samt vilka möjligheter transportmyndigheten CTA erbjuder.

Flygbolaget ska tillhandahålla en ny flight om detta är möjligt. Om din flight är försenad ska flygbolaget uppdatera information om detta en gång i halvtimmen tills det finns en ny tid för avresa, eller tills man har ordnat alternativa resesätt.

Om anledningen till en inställd eller försenad resa kan kontrolleras av flygbolaget och om det inte relaterar till säkerhet är du berättigad till pengarna tillbaka eller en ny flight. Om anledningen till att resan ställs in eller försenas inte kan kontrolleras av flygbolaget är du endast berättigad att boka om din resa.

Nekad ombordstigning på grund av överbokning

Ibland kan det finnas färre sittplatser på flygplanet än antalet bokade passagerare som har infunnit sig vid rätt tidpunkt och med relevanta resedokument. I dessa fall har flygbolaget överbokat, vilket medför vissa regler. Först av allt ska flygbolaget fråga om det finns någon som kan tänka sig att byta flight. Om detta fungerar ska dessa passagerare få information om och status för den nya resan.

Om det inte finns någon som kan tänka sig att byta flight måste flygbolaget använda prioriterad ombordstigning för att välja de passagerare som inte fått plats. För prioriterad ombordstigning kan de till exempel prioritera personer med funktionsnedsättningar, familjer eller minderåriga som reser utan en förälder eller målsman. Flygbolaget får inte be passagerare som redan stigit ombord att stiga av såvida detta inte sker av säkerhetsskäl.

Om du måste byta flight på grund av överbokning är du berättigad till viss ersättning och en ny resa eller en återbetalning. Flygbolaget ska tydligt ange vilka villkor som gäller i detta fall.

Förseningar på landningsbanan

Om en försening uppstår när flygplanets dörrar redan har stängts inför avresan kallas det för ”tarmac delay”. Då måste flygbolaget uppfylla vissa krav, såsom att tillhandahålla åtkomst till toaletter, tillräcklig värme, svalka och ventilering, en lämplig mängd mat och dryck samt möjlighet för passagerarna att kommunicera med personer som inte befinner sig på flygplanet (om möjligt).

Om förseningen på landningsbanan sträcker sig till tre timmar eller mer ska flygplanet återvända till gaten och passagerarna stiga av. Om detta inte är möjligt av säkerhetsskäl, eller om det finns en möjlighet att flygplanet kan lyfta inom 45 minuter, behöver flygplanet inte återvända till gaten.

Nekad resa

För att se till att du inte nekas vid gaten är det viktigt att du har relevanta och giltiga resedokument, såsom ditt pass och resetillstånd (till exempel kanadensiskt eTA eller visum). Du måste även bete dig på ett lämpligt sätt och se till att du inte missar tiden för incheckning eller ombordstigning. För att undvika besvikelse bör du alltid kontrollera alla flygbolagets regler inför din resa och åka till flygplatsen i god tid.

Flygbiljetter

När du köper flygbiljetter bör du kontrollera villkoren noggrant, då vissa flygbolag debiterar avgifter för ombokningar. Kostnaden baseras på typen av biljett du köper, tillgänglighet och pris för ombokning samt gällande moms och ytterligare avgifter om tillämpligt.

Reserestriktioner

En bokning är inte en biljett, utan endast ett kvitto på transaktionen hos ett specifikt flygbolag. När de tar emot betalning görs en reservation. Sedan utfärdar flygbolaget biljetter som länkas till reservationen och som låter kunden resa.

Det är viktigt att kontrollera alla bokningsuppgifter du får innan flygbolaget skapar biljetterna. Detta gäller oberoende av om du bokat direkt hos flygbolaget eller genom en extern bokningssida. Kontrollera att ditt namn är rättstavat och motsvarar namnet i ditt pass och andra dokument samt att annan information som visas är korrekt.

Skadat och borttappat bagage

Det är oundvikligt att bagage skadas, försenas eller kommer bort. I dess fall måste du som passagerare kontakta flygbolaget inom 7 dagar om du vill få ersättning för skadat bagage. Om flygbolaget har tappat bort din väska måste du kontakta dem inom 21 dagar. Det är viktigt att vara medveten om vilka regler och tidsgränser som gäller, annars kan flygbolaget vägra att kompensera dig för borttappat eller skadat bagage. Vanligtvis täcker flygbolag kostnader för borttappat eller skadat bagage upp till cirka 2 300 $ (20 000 kr).

Barn under 14 ska sitta med förälder eller målsman

Flygbolag har en skyldighet att se till att barn under 14 år sitter nära en förälder, målsman eller lärare. Det tillåtna avståndet mellan barnet och deras målsman eller förälder beror på barnets ålder. Barn under 5 år ska sitta bredvid sin förälder eller målsman. Barn från 5 till 11 år måste sitta i samma rad som sin förälder eller målsman och får inte skiljas åt av mer än en rad. Barn som är 12 till 13 år får sitta som mest en rad bort från förälder eller vårdnadshavare.

Minderåriga som reser själva

Vissa flygbolag tillåter att barn från 5 till 11 år reser utan målsman. Då får barnet en kontaktperson som följer dem från incheckning till ankomsten till resmålet. Dock medför detta vanligtvis en avgift, så det är viktigt att kontrollera vad flygbolaget har för regler och kostnader för minderåriga som reser själva.

Vid internationella resor måste flygbolag ha en policy för minderåriga som reser själva. Det är inte tillåtet att barn under 5 år reser utan en förälder eller målsman. Personen som reser med barnet måste vara minst 16 år.

Transport av musikinstrument

Flygbolag bör ha en policy för transport av musikinstrument. Denna policy ska inkludera korrekt avgift i dess villkor samt begränsningar av storlek, vikt eller antal. Policyn ska även ange vad som sker om avgångstiden ändras.

Åtkomlig transport

Personer med funktionsnedsättningar har vissa viktiga rättigheter som gäller resor inom kanadensiska transportnätverk. Dessa rättigheter ska tydligt anges i flygbolagets policyer och processer. Den kanadensiska transportmyndigheten CTA erbjuder hjälp med frågor eller klagomål som rör flygresor inom, till och från Kanada. CTA kan även hjälpa till med frågor som rör buss, tåg och färjor i eller mellan territorier och provinser, eller mellan USA och Kanada, samt transportbolag och kommunaltransport inom Kanada.

Om reklam med priser för flygresor

Alla resor som annonseras i Kanada eller som har sitt ursprung i landet måste visa flygbiljetters pris inklusive avgifter. Alltså måste priset vara det totala priset inklusive alla kostnader, skatter och moms. Man måste även visa en kortfattad beskrivning av tjänsten som erbjuds med avreseplats och resmål samt huruvida resan är enkelriktad eller en returresa. Annonsören måste därtill ange om priset eller erbjudandet begränsas på något sätt, såsom om det endast är tillgängligt under en viss tidsperiod.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi tagit en titt på vilka rättigheter du som passagerare har när du reser till eller från Kanada. Du bör se till att ta reda på vad du har för rättigheter. Om flygbolaget bryter mot en lag eller regel kan du skicka in ett klagomål till den kanadensiska transportmyndigheten CTA angående detta. Du kan även rådfråga CTA om vad du som resenär har för rättigheter och huruvida du kan vara berättigad till ersättning.

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA