Förläng din vistelse i Kanada

Publicerad: Jul 26, 2021 | Tags: Kanada eTA, Kanada Visa, Besöksrekord

När du som besökare anländer till Kanada för första gången måste du visa upp följande dokument: ett giltigt resedokument eller pass samt besöksvisum eller eTA (elektroniskt resetillstånd). Om du vill besöka Kanada under en längre tid än vad som ursprungligen godkänts måste du skicka in en ansökan om detta. Vänligen notera att tillståndet för att stanna längre i Kanada inte är detsamma som ett visum, utan ett ”Visitor Record”.

Vad är ett ”Visitor Record”?

Ett ”Visitor Record” är ett dokument som registrerar dig som besökare i Kanada och låter dig stanna i landet under en längre period. Dokumentet innebär dock inte att du får lämna Kanada och komma tillbaka vid en senare tidpunkt. Om du vill lämna Kanada eller Amerika och komma tillbaka senare måste du ha ett giltigt resedokument såsom eTA eller besöksvisum. Ett ”Visitor Record” auktoriseras av Kanadas Border Services Agency (CBSA) eller av Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

När bör jag skicka in en ansökan om ett ”Visitor Record”?

Du bör skicka in ansökan om ett ”Visitor Record” minst 30 dagar innan din aktuella status löper ut. Om du är osäker på vad du har för status kan du kontakta närmaste kontor för myndigheten Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Vem kan ansöka om ett ”Visitor Record”?

Ett ”Visitor Record” kan användas av personer som vill stanna i Kanada under en längre tid än vad som ursprungligen godkänts, eller som vill ändra typen av dokument från arbetstillstånd eller studietillstånd till besökstillstånd. Det spelar ingen roll om du rest till Kanada med ett eTA (elektroniskt resetillstånd), besöksvisum eller annan typ av dokument. Om du vill stanna längre i Kanada som besökare måste du ansöka om ett ”Visitor Record”.

När bör jag ansöka om ett ”Visitor Record”?

Om du som besökare vill förlänga din vistelse i Kanada, eller om du vill byta status, bör du ansöka om dokumentet. Du kanske till exempel byter från att vara yrkesverksam till att studera som internationell student. Kom ihåg att du måste ansöka minst 30 dagar innan din aktuella status löper ut.

Du kan se när ditt arbetstillstånd, studietillstånd eller ”Visitor Record” går ut om du har ansökt tidigare. I annat fall kan du se utgångsdatum för din aktuella status i Kanada i stämpeln som CBSA gjorde i ditt pass. Vänligen notera att detta inte är detsamma som datumet i ditt besöksvisum. Om du inte har en stämpel i passet är utgångsdatum sex månader från dagen då du anlände till den kanadensiska gränsen.

Hur ansöker jag om ett kanadensiskt ”Visitor Record”?

Du kan ansöka på webben. Om det av någon anledning inte är möjligt kan du även ansöka med pappersblankett. Om du ansöker på webben får IRCC din ansökan så snart du skickar in den eftersom du inte behöva vänta på posten. Det påskyndar alltså processen. Om du redan har skickat in en pappersblankett behöver du inte göra en ansökan på webben.

Fördelarna med att ansöka på webben är att du inte behöver betala för porto. Din ansökan skickas direkt till relevant avdelning inom IRCC eller CBSA. På så sätt behandlas den snabbare. Med en webbansökan är det även enklare att kontrollera att allt är ifyllt innan du skickar in blanketten. Du får även ett konto där du kan se status för din ansökan när du vill. Om ytterligare dokument krävs av IRCC kan du ladda upp dem digitalt på webbsidan där du kan kontrollera din status (https://cic.gc.ca).

Hur ansöker jag om ett kanadensiskt ”Visitor Record”?

Steg 1: Kontrollera att du har allt du behöver

För att ansöka på webben behöver du ett giltigt konto- eller kreditkort samt en kamera eller scanner så att du kan skapa digitala kopior av dina dokument.

Steg 2: Läs anvisningarna för ansökan

Även om du skickar in din ansökan via webben bör du läsa igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten. Anvisningarna beskriver vad du bör ange i varje fält av webbformuläret. Personer med pass som utfärdats av Venezuela kan behöva komplettera ytterligare steg när de ansöker.

Steg 3: Förbered dina svar på frågorna

Innan du kan skicka in din ansökan måste du svara på ett antal frågor. Dina svar används av systemet för att skapa en kontroll som anpassas till dina omständigheter. När du ansöker om ett ”Visitor Record” måste du svara på följande frågor i webbformuläret:

  1. ”Vad planerar du att göra i Kanada?” Här anger du att du vill besöka landet (”Visit”).
  2. ”Vilket är ditt aktuella hemland?” Här väljer du landet där du bor.

Steg 4: Logga in eller skapa ett konto

För att kunna ansöka om att förlänga din vistelse i Kanada behöver du ett konto på webbsidan. Du kan använda kontot för att skicka in din ansökan, betala relevanta avgifter och kontrollera status för din ansökan.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

När du har skickat in din ansökan visas en beräknad handläggningstid. Denna beror på huruvida du har fyllt i formuläret med korrekt information samt huruvida du har gjort rätt typ av ansökan för dina omständigheter. Hur lång eller kort handläggningstiden är beror även på vad IRCC eller CBSA har för köer och hur snabbt de kan verifiera informationen i din ansökan. Om de skickar en förfrågan om ytterligare dokument bör du tillhandahålla dokumenten så snabbt som möjligt så att din ansökan inte försenas.

Vad händer om jag inte hör något efter min ansökan?

Om den uppskattade handläggningstiden har löpt ut kan du använda detta webbformulär för att fråga om status. I fältet för typ av ansökan eller ärende (”type of application/enquiry”) väljer du ett av de två valen för ansökningar om tillfällig vistelse i landet (webb eller papper).

Vad händer om min status löper ut innan jag får ett svar?

Om du skickar in en ansökan om att förlänga din vistelse i Kanada innan datumet då du ska lämna landet är du enligt lagen berättigad att stanna tills ett slutgiltigt beslut har fattats rörande din ansökan. I denna situation har du vad som kallas för ”förutsatt status” (”implied status”).

Vad händer om jag lämnar Kanada?

Ett ”Visitor Record” anger att du har besöksstatus i Kanada. Det anger även när du måste lämna landet. Det ger dig ingen automatisk rätt att lämna Kanada och sedan återvända till landet. Om du planerar att resa utanför Kanada eller USA måste du uppfylla vissa krav för att sedan resa tillbaka till Kanada.

Sammanfattning

Om du vill förlänga din vistelse i Kanada måste du ansöka om ett ”Visitor Record”. Detta gäller för såväl resenärer med besöksvisum som med eTA. IRCC och CBSA behandlar ansökningar på webben. Besökare får stanna i Kanada när deras ansökan behandlas. Om du är berättigad till eTA och ”Visitor Record” kan du göra alla dina ansökningar på webben.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA