Hur hanteras mina uppgifter av den kanadensiska regeringen när jag ansöker om visum eller eTA?

Publicerad: Aug 17, 2020 | Tags: Kanada eTA Data Privacy, Kanada eTA Processing

Inledning

Numera är alltfler medvetna om de stora mängderna personuppgifter och information som myndigheter och offentliga organisationer kan samla in. Eftersom viss information är av känslig art är det självklart att man undrar hur regeringar och myndigheter samlar in och delar denna information. Nedan kan du läsa en snabbguide till vilken typ av uppgifter som samlas in samt hur de kan användas och delas av den kanadensiska regeringen för eTA- och visumansökningar samt för andra syften.

Måste jag ange alla uppgifter som efterfrågas i visum- eller eTA-ansökan?

Ja, alla obligatoriska fält på en eTA-ansökan måste fyllas i för att kunna ansöka om resetillstånd. Att ange falsk eller felaktig information kan leda till att man nekas ombordstigning på ett flygplan till Kanada eller att behandlingen av eTA-ansökan försenas. Dessutom kan eventuella fel i biometriska uppgifter eller information om passet ogiltigförklara ett godkänt kanadensiskt eTA. Om du anger felaktiga uppgifter på ansökan måste du alltid ansöka igen.

Kan jag vägra att tillhandahålla några av uppgifterna?

Vissa fält på en eTA- eller visumansökan är obligatoriska. Dessa måste alltid fyllas i. Dock finns det icke-obligatoriska fält som inte måste fyllas i.

Lagrar den kanadensiska regeringen mina personuppgifter?

Citizenship and Immigration Canada (CIC) har en webbsida som samlar in de personuppgifter som användare skickar in via nätet för att bedöma huruvida de är berättigade till att resa till Kanada. CIC har rätten att samla in dessa uppgifter med ett tillstånd från lagen Immigration and Refugee Protection Act (IRPA). Lagen introducerades år 2002, då den ersatte den tidigare lagen om invandring. Den är numera den huvudsakliga lagen som används för att reglera immigration på en federal nivå.

Delar den kanadensiska regeringen mina personuppgifter?

CIC kan dela dina personuppgifter med andra myndigheter och organ i enlighet med artikel 8(2) av den kanadensiska dataskyddslagen. Nedan kan du läsa exempel på vilka parter som kan få åtkomst till dina uppgifter, samt vilka funktioner de huvudsakligen utför:

  • Canada Border Services Agency (CBSA). Denna federala myndighet kontrollerar och skyddar landets gränser samt ansvarar för tulltjänster och genomdrivande av migrationsrätten.
  • Den kungliga kanadensiska ridande polisen (Royal Canadian Mounted Police, RCMP). Kanadas nationella polisstyrka är en av landets äldsta institutioner. De kallas ofta för ”Mounties”. Numera rider de vanligtvis inte, trots namnet.
  • Canadian Security Intelligence Service (CSIS). Kanadas nationella säkerhetsorgan samlar in information om möjliga hot och bedriver operationer inom Kanada samt utanför landets gränser.
  • Department of Foreign Affairs, Trade and Development/Global Affairs Canada (DFATD/GAC). Det här är en myndighet som ansvarar för ambassader, konsulat och diplomatiska förhållanden.
  • Employment and Social Development Canada (ESDC). Denna myndighet hanterar frågor som rör arbetsmarknaden och sociala program.
  • Canada Revenue Agency (CRA). Kanadas skatteverk, som ansvarar för skatter, ser till bidrag och säkerställer att man följer skatterätten.
  • Provinsregeringar och regionala myndigheter. Dessa hanterar lokala institutioner såsom skolor, lokala regeringar, provinsers officiella säten, välgörenhetsorganisationer och så vidare.
  • Myndigheter i andra länder.

När kan den kanadensiska regeringen komma att dela mina personuppgifter?

Uppgifterna som samlas in av CIC kan delas för valfritt syfte, så länge detta sker för individens bästa eller för att följa riktlinjer eller skydda allmänheten, såvida detta inte sker i en utsträckning som påverkar individens rätt till privatliv på ett oacceptabelt sätt.

Dock finns det ett par begränsningar till detta. Om individen eller deras familj utsätts för risk tillåter lagen inte att deras uppgifter delas med brottsbekämpande myndigheter eller utländska regeringar om denna delning endast sker för att genomdriva migrationsrätten.

Den kanadensiska regeringen tillåts att dela uppgifter för validering. Dock måste processen endast användas för att kontrollera individens identitet och deras status när (eller om) de ansöker till program som administreras av de olika myndigheterna och organen.

Vad händer med mina fingeravtryck?

För vissa ansökningar krävs biometri för att identifiera personen. Under en ansökan kan då fingeravtryck samlas in. I dessa fall lagras fingeravtrycken och delas med polisen, det vill säga Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Det är även möjligt att register delas med andra kanadensiska brottsbekämpande myndigheter. Del 13.11(1) av immigrations- och flyktingskyddsförordningen (Immigration and Refugee Protection Regulation, SOR/2002-227) ger specifikt institutioner tillåtelse att dela uppgifter om detta görs för att avgöra den berörda individens identitet. Detta kan ske i fall då det inte finns andra sätt att identifiera personen på eller för att förebygga, undersöka eller åtala ett brott.

Var förvarar den kanadensiska regeringen mina uppgifter?

Platsen där uppgifter förvaras beror på vilken typ av ansökan som gjorts. Dock förvaras uppgifterna på en av de platser som anges som ”Personal Information Banks” (PIB) i del 10(1) av dataskyddslagen.

Det finns tre typer av PIB: centrala, institutionsmässiga och standardmässiga. Enligt lagen om åtkomst till personuppgifter (Access to Information and Privacy Act, ATIP) är personer berättigade åtkomst till deras personuppgifter som lagras i en PIB.

Hur får jag åtkomst till mina personuppgifter?

Information om att få åtkomst till personuppgifter enligt ATIP-processen kan ses på  InfoSource, den kanadensiska regeringens informationskälla för uppgifter som samlas in med databasen som tillhör landets Treasury Board Secretariat. Det går även att se information om uppgifternas källa från ett offentligt bibliotek inom Kanada.

Information om åtkomst till personuppgifter enligt ATIP kan även ses på den officiella webbsidan för Kanadas regering, under delen för landets finansdepartement (Treasury Board of Canada). Till sist går det att få all information om ATIP-processen genom att ringa till CIC-teletjänstcentralen.

Vad kostar det att få åtkomst till mina personuppgifter?

Det kostar inget att be om åtkomst till sina personuppgifter enligt dataskyddslagen. Dock kostar det 5 $ att få uppgifterna genom lagen om åtkomst till uppgifter, i form av en ansökningsavgift.

Formella ATIP-förfrågningar till Kanadas myndighet för medborgarskap och immigration (Citizenship and Immigration Canada, CIC) kan skickas via e-post till avdelningen för åtkomst till information och integritet i Ottawa, Ontario. Glöm inte att även skicka avgiften och dokument som underlag till din förfrågan. Endast förfrågningar som görs med korrekt ATIP-blankett (denna kallas för IMM 5563) kan behandlas.

Om man vill skicka en formell ATIP-förfrågan till Kanadas skattemyndighet, Canada Revenue Agency (CRA), används en annan process. Då kan du skicka in ett ärende med hjälp av webbtjänsten för ATIP-förfrågningar eller genom att skicka ett brev eller en ifylld RC378-blankett samt ansökningsavgiften på 5 $ och eventuellt underlag.

Sammanfattning

Den kanadensiska regeringen samlar in stora mängder data om resenärer som ansöker om eTA eller visum. Även om dessa uppgifter kan betecknas som personuppgifter är det nödvändigt att samla in dem för att identifiera möjliga immigrations- eller säkerhetshot. Den kanadensiska regeringen försöker dock att erbjuda insyn i hur de behandlar uppgifterna genom att göra informationen åtkomlig för den som har frågor om vilka uppgifter regeringen har om dem. På detta sätt är den kanadensiska regeringen proaktiv och har ett tillvägagångssätt som erbjuder information om hur de hanterar och delar personuppgifter och data.