Kan ett kanadensiskt eTA användas för flera resor?

Publicerad: Feb 25, 2020 | Tags: Kanada eTA flera poster, Kanada inträdeskrav

Inledning

Ett kanadensiskt eTA kan användas för flera resor av turister, tjänsteresenärer och transiterande resenärer som reser till Kanada med flygplan. Resenärer som har godkänt eTA bör dock vara medvetna om att den kanadensiska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Canada Border Services Agency, CBSA) har rätten att neka resenärer inträde till Kanada. Om en CBSA-tjänsteman anser att en eTA-resenär missbrukar villkoren för viseringsundantagna resor, till exempel genom att stanna längre än den tillåtna tidsperioden på sex månader per besök, så kan de neka resenären inträde till Kanada.

Finns det en gräns för hur många gånger jag kan resa till Kanada med ett eTA?

Nej, det finns ingen gräns för hur många gånger du kan resa till Kanada med ett eTA. Dock kan kanadensiska tulltjänstemän (Canada Border Services Officers, BSO) komma att misstänka missbruk av systemet eller misstänkta aktiviteter och har i dessa fall rätten att neka eTA-resenären inträde till Kanada. Resenärer som är berättigade till eTA och som har fått en godkänd ansökan kan använda resetillståndet så länge de är vid god hälsa, har de ekonomiska medel som krävs för resan och har starka band till sitt hemland eller landet där de är medborgare. CBSA eller Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) kan be om bevis på dessa band till hemlandet eller landet där man är medborgare. Detta kan inkludera kontrakt, intyg på att man äger egendom, kontoutdrag från banken eller uppgifter om familj. I vissa fall kan IRCC be eTA-sökande att undersökas av en doktor eller visa upp bevis på att de bjudits in till landet av en kanadensisk kontakt. CBSA och IRCC har rätten att begränsa tidsperioden då man får vistas i landet och kan även införa andra krav på resenären när de utfärdar ett eTA.

Om jag har tillbringat 180 dagar i Kanada, får jag resa tillbaka under de kommande veckorna eller månaderna?

När du anländer till Kanada kan ditt pass stämplas med datumet då du anländer. Från detta datum får du stanna i landet i sex månader. Det finns fall då BSO kan stämpla ett exakt datum för då resenären måste lämna landet. Om de misstänker att en resenär med godkänt eTA kommer att försöka att stanna längre än 180 dagar (sex månader) eller på annat sätt bryta mot eTA-villkoren så kommer de sannolikt att nekas inträde till Kanada.

Dock tillåter IRCC att resenärer med giltigt eTA och pass förlänger sin vistelse när de befinner sig i Kanada, så länge de ansöker om denna förlängning minst 30 dagar innan deras godkända tidsperiod går ut. För vidare information om att förlänga din vistelse i Kanada när du reser med eTA, vänligen se följande länk: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/extend-stay.html

Sammanfattning

Ett kanadensiskt eTA kan användas för flera resor till Kanada under den tidsperiod som tillåts och som kan komma att stämplas i eTA-resenärens pass. Resenärer bör vara uppmärksamma på datumet som BSO stämplar i deras pass, då det anger hur länge de får stanna i Kanada innan de måste lämna landet eller ansöka om en förlängd vistelse hos IRCC (ansökning görs på nätet).

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA