Kanada eTA-frågor om sökandes bakgrund

Publicerad: Jan 13, 2020 | Tags: Kanada eTA Behörighet, Kanada eTA-ansökningsblankett, Kanada eTA frågor

Inledning

En eTa-ansökan kräver att sökande anger information såsom personuppgifter, uppgifter om deras resa och jobb samt kontaktuppgifter. Sökande över 18 måste även ange ytterligare uppgifter om kriminell bakgrund, immigration och hälsa. I denna del (som alla myndiga personer måste fylla i) finns det fyra frågor, och det är dessa frågor som huvudsakligen bestämmer huruvida en ansökan måste kontrolleras manuellt av den kanadensiska myndigheten för immigration, flyktingar och medborgarskap (IRCC, Immigration, Refugees and Citizenship Canada).

Immigration

Frågan som gäller immigration till Kanada eller till andra länder lyder:

“Har du någonsin nekats visum eller tillstånd, blivit nekad tillstånd att komma till, eller blivit ombedd att lämna Kanada eller något annat land/territorium?”

Frågan gäller tillfällen då en sökande har nekats visum eller resetillstånd, såsom elektroniskt visum eller viseringsundantag. IRCC ber även eTa-sökande att tillhandahålla information om eventuella tillfällen då de nekats inträde till något land. Frågan gäller även tillfällen då personen kan ha utvisats eller beordrats att lämna Kanada eller något annat land.

Sökande måste svara ”ja” eller ”nej” på denna fråga. Om svaret är ”ja” så bör de ange så mycket information som möjligt för att hjälpa IRCC att behandla ansökan.

Kriminell bakgrund

eTa-frågan om brottsligt förslutet är en bred fråga som kan vara relevant för många sökande:

”Har du någonsin begått, arresterats för, åtalats för, eller blivit dömd för någon kriminell handling i något land/territorium?”

Personer med arrester, åtal eller fällande domar bör svara ”ja” på frågan och ange ytterligare information som IRCC kan se över. IRCC ber även sökande att ange andra brott, även om de inte har orsakat arrest, åtal eller fällande domar. Sökande bör komma ihåg att denna fråga täcker brott som begåtts i hela världen, inte endast i deras hemland eller i Kanada. De kanadensiska myndigheterna har åtkomst till ett antal olika databaser och brottsregister, såsom Interpol samt brottsbekämpande myndigheter i USA, i Europa och i andra delar av världen. Alltså bör sökande inte försöka att missleda IRCC eller uppge falsk information om de har ett brottsligt förflutet.

Sjukdomshistoria

Frågorna gällande sökandes sjukdomshistoria är breda frågor om tidigare sjukdom. Den första frågan gäller information om tuberkulos.

Tuberkulos

”Har du fått tuberkulosdiagnos eller har du haft kontakt med människor med tuberkulos under de två senaste åren?”

Om sökande svarar ”ja” på denna fråga så måste de även svara på en följdfråga:

”Beror din kontakt med tuberkulos på att du arbetar inom sjukvården?”

Om sökande svarar ”ja” på även denna fråga så får de en tredje fråga om tuberkulos, för att se huruvida de har haft sjukdomen:

”Har du fått tuberkulosdiagnos?”

För att gå vidare med ansökan måste denna fråga besvaras med ”ja” eller ”nej”. Dock måste sökande inte ange ytterligare information gällande tuberkulos på blanketten. Sökande som har varit i kontakt med tuberkulos kan när de har skickat in ansökan ombes att tillhandahålla medicinsk dokumentering på att de inte längre har sjukdomen.

Andra sjukdomar

Den sista medicinska frågan på eTa-ansökan gäller missbruk, psykoser och syfilis:

”Har du någon av dessa sjukdomar?”

Här kan sökande välja bland fyra olika valmöjligheter: Obehandlat drog- eller alkoholmissbruk”, ”Obehandlad mentalsjukdom med psykos”, ”Obehandlad syfilis” eller ”Ingen av ovannämnda”. Om en sökande har flera av dessa sjukdomar kan de endast välja en av dem. Dock kan de tillhandahålla ytterligare information om andra sjukdomar i den sista delen av blanketten.

Övrig bakgrundsinformation

Sökande bör ange ytterligare information om de har svarat ”ja” på någon av frågorna om kriminell bakgrund eller sjukdomshistoria eller om de vill ange ytterligare information om några av de andra frågorna:

”Lämna så mycket information som möjligt för att bistå i bearbetningsprocessen.”

I dessa delar kan sökande inkludera länkar till andra dokument, såsom utdrag ur belastningsregistret eller intyg från en doktor. Dessa länkar kan gå till dokument som till exempel har laddats upp på Dropbox eller Google Drive, så att IRCC kan se dokumenten utan att sökande skapar ett GCKey-konto, vilket minskar tiden det tar att behandla deras ansökan.

Vad händer om mina svar inte är tillräckliga?

Om en sökandes svar på frågorna inte är tillräckligt så kommer IRCC sannolikt att be dem att skicka in vidare dokumentation genom att skapa ett GCKey-konto. I dessa fall skickar IRCC ett e-postmeddelande till sökande och ber dem att skapa ett konto och ladda upp dokument.

Sammanfattning

Bakgrundsinformationen som sökande anger i eTa-ansökningar täcker ett antal olika områden: immigration, kriminell belastning och hälsa. Sökande bör alltid svara på frågorna ärligt och så gott de kan. De bör även använda fälten för att tillhandahålla ytterligare information för att förtydliga sina omständigheter om tillämpligt. Detta hjälper IRCC om ansökan måste kontrolleras manuellt.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA