Kanadensiskt eTA för tjänsteresor

Publicerad: Jan 30, 2020 | Tags: Kanada eTA-krav, Kanada eTA tjänsteresor

Inledning

Tjänsteresenärer kan använda det elektroniska resetillståndet eTA för vissa resor till Kanada. Den som reser på tjänsteresa eller affärsresa måste vara medborgare i ett eTA-land för att kunna ansöka om resetillståndet. Typerna av verksamhet som eTA kan användas för inkluderar att söka jobb, research som utförs för arbetet, att möta affärspartners, att resa för konferenser om vetenskap, utbildning, affärsvärlden eller andra relevanta ämnen, att förhandla om ett kontrakt eller att hantera dödsbo.

Exempel på situationer då eTA lämpar sig för tjänsteresor

Exempel 1

Du är brittisk medborgare och har ett brittiskt pass. Du vill resa till Kanada för att hantera ett dödsbo som lämnats av din moster, som var kanadensisk medborgare och som bodde i Kanada. Du kommer att träffa advokater, mäklare, ekonomiska rådgivare och andra experter för att hantera dödsboet. I det här fallet är eTA ett lämpligt resetillstånd.

Exempel 2

Du har ett spanskt pass. Din arbetsgivare vill att du ska träffa och samarbeta med bolagets kanadensiska team. Därför har de planerat en resa så att du kan resa till Kanada och samarbeta med bolagets team där. I det här fallet är eTA ett lämpligt resetillstånd.

Exempel 3

Du har ett danskt pass och planerar att besöka en konferens som är relevant för branschen som du arbetar inom, eller dina personliga intressen. Även i det här fallet är eTA ett lämpligt resetillstånd.

Övriga eTA-krav

Resenärer som vill ansöka om eTA för tjänsteresor bör kontrollera eTA-kraven innan de ansöker. De grundläggande kraven för personer som vill resa till Kanada är att de:

  • Ska ha ett pass eller annat resedokument
  • Inte ska ha smittsamma sjukdomar såsom tuberkulos eller syfilis, eller obehandlade sjukdomar såsom missbruk eller psykos
  • Inte ska ha ett brottsligt förflutet eller kunna uppvisa att de avtjänat sitt straff eller ett intyg från polisen
  • Inte ska ha tidigare problem med immigration såsom nekande vid gränsen eller nekat visum
  • Ska ha anledning att återvända till sitt hemland, såsom anställning, huslån, betydande finansiella tillgångar eller släkt
  • Ska visa att de tänker lämna Kanada efter sin resa, till exempel att de bokat en flygresa till sitt hemland eller till ett annat land utanför Kanada
  • Ska visa att de har tillräckliga medel för att kunna betala för sig under sin tid i Kanada, eller visa att deras arbetsgivare står för resans kostnader. Tiden som tillbringas i Kanada, samt vilka platser som besöks och vilken typ av boende som valts bestämmer vilka belopp som bedöms vara tillräckliga. Om man till exempel ska bo hos vänner eller familj i Toronto i en månad så kostar det självklart mycket mindre än att bo på hotell inne i staden.

Nekad eTA-ansökan

Om IRCC bedömer att en sökande inte är berättigad till eTA så nekas deras eTA-ansökan. Den vanligaste anledningen till att en eTA-ansökan nekas är att man inte svarat på IRCC:s GCKey-förfrågan innan deadline. Alltså kan många avvisningar undvikas genom att man håller ett öga på sin inkorg för att se om man har fått en förfrågan eller ett meddelande från IRCC. Sökande får meddelande om nekad ansökan via e-post, och kan även se den informationen på sina GCKey-konton.

Att ansöka om eTA igen

Sökande som fått nekad eTA-ansökan kan ansöka igen om de anser att anledningen till att de nekades inte längre gäller, eller om deras eTA-ansökan nekats på grund ett fel de gjorde när de ansökte. Då kan sökande förtydliga sina omständigheter på den nya ansökan och ange information om bakgrundsfrågorna.

Att överklaga nekad eTA-ansökan

Om en eTA-ansökan har nekats är det möjligt att överklaga det beslutet. För att överklaga ett eTA-beslut måste sökande göra en förfrågan till Kanadas federala domstol (the Federal Court of Canada) och be dem att se över ärendet. En advokat ska sedan dokumentera sökandens immigrationsbakgrund upp till tidpunkten då deras eTA-ansökan nekades, inklusive relevant kommunikation mellan sökande och IRCC. Detta görs av en advokat som specialiserar sig på immigration. När de har dokumenterat ärendet kan de ansöka om en domstolsprövning hos den federala domstolen. Om domstolen beslutar att sökande har rätt i frågan så hävs IRCC:s beslut.

Begränsningar

Att förlänga vistelsen eller ändra status – Det är möjligt att förlänga eTA eller att byta till visum när du är i Kanada. Detta görs genom att skicka in en förfrågan om att ändra status.

Inträde till Kanada

En godkänd eTA-ansökan garanterar inte inträde till Kanada för transitresenärer. IRCC har rättigheten att neka även resenärer med godkända eTA-ansökningar inträde till landet. Detta kan vara på grund av att resenären inte kan tillhandahålla dokument som tull- och gränsskyddsmyndigheten ber om (såsom ett pass) eller att de är inblandade i kriminell aktivitet eller terrorism. Det är även möjligt att nekas inträde till Kanada om man utgör en hälsomässig eller ekonomisk risk.

Sammanfattning

Resenärer som är berättigade till att ansöka om eTA och som planerar en tjänsteresa till Kanada kan använda godkänt eTA som resetillstånd. Godkänt eTA är giltigt i fem år från utfärdandedatum, eller tills passet utgångsdatum (det datum som infaller först) och kan användas för flera resor på upp till sex månader. Det finns vissa begränsningar för vilka typer av verksamheter som kan utföras för eTA-resenärer, men det är oftast en bra och smidig lösning för tjänsteresenärer. Resenärer bör läsa eTA-kraven för vidare information om hur man gör en eTA-ansökan.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA