Kanadensiskt eTA för transitresor

Publicerad: Dec 16, 2019 | Tags: Kanada eTA-krav, Kanada eTA transitering

Inledning

Kanada är ett populärt resmål för både turister och tjänsteresenärer. Dock har vissa resenärer inte Kanada som slutgiltigt resmål, men måste mellanlanda på en kanadensisk flygplats eller stanna till i en kanadensisk stad på väg till en annan plats. I dessa fall kan resenärer som är berättigade till eTA ansöka om eTA för transitresor.

Exempel på situationer där eTA lämpar sig för transitresor

Exempel 1

Du har ett svenskt pass och reser genom Vancouvers flygplats på väg till Mexiko. I det här fallet är eTA ett lämpligt resetillstånd.

Exempel 2

Du har ett mexikanskt pass. Du kommer att tillbringa ett par dagar i Toronto innan du tar flyget tillbaka till Mexiko City. I det här fallet är eTA ett lämpligt resetillstånd.

Övriga eTA-krav

Resenärer som vill ansöka om eTA för tjänsteresor bör kontrollera eTA-kraven innan de ansöker. De grundläggande kraven för personer som vill resa till Kanada är att de:

  • Ska ha ett pass eller annat resedokument
  • Inte ska ha smittsamma sjukdomar såsom tuberkulos eller syfilis, eller obehandlade sjukdomar såsom missbruk eller psykos
  • Inte ska ha ett brottsligt förflutet eller kunna uppvisa att de avtjänat sitt straff eller visa ett intyg från polisen
  • Inte ska ha tidigare problem med immigration såsom nekande vid gränsen eller nekat visum
  • Ska ha anledning att återvända till sitt hemland, såsom anställning, huslån, ekonomiska tillgångar eller släkt
  • Ska visa att de tänker lämna Kanada efter sin resa, till exempel att de bokat en flygresa till sitt hemland eller till ett annat land utanför Kanada
  • Ska visa att de har tillräckliga medel för att kunna betala för sig under sin tid i Kanada, eller visa att deras arbetsgivare står för resans kostnader. Tiden som tillbringas i Kanada, samt vilka platser som besöks och vilken typ av boende som valts, bestämmer vilka belopp som bedöms vara tillräckliga. Om man till exempel ska bo hos vänner eller familj i Toronto i en månad så kostar det självklart mycket mindre än att bo på hotell inne i staden.

Nekad eTA-ansökan

Om IRCC bedömer att en sökande inte är berättigad till eTA så nekas deras eTA-ansökan. Den vanligaste anledningen till att en eTA-ansökan nekas är att man inte svarat på IRCC:s GCKey-förfrågan innan deadline. Alltså kan många avvisningar undvikas genom att man håller ett öga på sin inkorg för att se om man har fått en förfrågan eller ett meddelande från IRCC. Sökande får meddelande om nekad ansökan via e-post, och kan även se den informationen på sina GCKey-konton.

Att ansöka om eTA igen

Sökande som fått nekad eTA-ansökan kan ansöka igen om de anser att anledningen till att de nekades inte längre gäller, eller om deras eTA-ansökan nekats på grund ett fel de gjorde när de ansökte. Då kan sökande förtydliga sina omständigheter på den nya ansökan och ange information om bakgrundsfrågorna.

Att överklaga nekad eTA-ansökan

Om en eTA-ansökan har nekats är det möjligt att överklaga det beslutet. För att överklaga ett eTA-beslut måste sökande göra en förfrågan till Kanadas federala domstol (the Federal Court of Canada) och be dem att se över ärendet. En advokat ska sedan dokumentera sökandens immigrationsbakgrund upp till tidpunkten då deras eTA-ansökan nekades, inklusive relevant kommunikation mellan sökande och IRCC. Detta görs av en advokat som specialiserar sig på immigration. När de har dokumenterat ärendet kan de ansöka om en domstolsprövning hos den federala domstolen. Om domstolen beslutar att sökande har rätt i frågan så hävs IRCC:s beslut.

Inträde till Kanada

En godkänd eTA-ansökan garanterar inte inträde till Kanada för transitresenärer. IRCC har rättigheten att neka även resenärer med godkända eTA inträde till landet. Detta kan vara på grund av att resenären inte kan tillhandahålla dokument som tull- och gränsskyddsmyndigheten ber om (såsom ett pass) eller att de är inblandade i kriminell aktivitet eller terrorism. Det är även möjligt att nekas inträde till Kanada om man utgör en hälsomässig eller ekonomisk risk.

Sammanfattning

Kanada har ett antal flygplatser där resenärer kan mellanlanda på väg till hundratals olika städer över hela världen. Därför har Kanada blivit populärt hos resenärer som vill använda landets flygplatser eller städer för att mellanlanda på väg till sina slutgiltiga resmål.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA