Minderåriga som reser till Kanada

Publicerad: Oct 21, 2019 | Tags: Reser med minderåriga, Kanada invandring, Canadas inträdeskrav

Inledning

Alla besökare under 18 års ålder som ankommer till Kanada bedöms vara minderåriga, eller ett barn, i enlighet med kanadensiska bestämmelser om invandring. Samma regler gäller för alla minderåriga personer, oberoende av deras ålder.

Att resa till Kanada med en minderårig person kräver en god förståelse av landets krav. Annars kan den minderåriga personen och den vuxna personen de reser med hindras från att stiga ombord en flight till Kanada. I den här guiden kan personer som reser med barn läsa information om hur de fyller i eTA-ansökningsblanketten å en minderårigs vägnar.

Måste alla i vår grupp/alla familjemedlemmar ha ett eTA, inklusive spädbarn?

Oberoende av ålder så måste alla som reser i en grupp eller familj ansöka om eTA. Det gör de själva, eller genom att en förälder eller vårdnadshavare ansöker å deras vägnar. Ett eTA kan inte användas för flera sökanden. Det finns inga undantag till dessa regler, inte ens för familjer eller spädbarn.

Kan jag ansöka om eTA å mitt barns vägnar?

Föräldrar eller vårdnadshavare kan ansöka om eTA åt barn som de ansvarar för. På ansökningsblanketten kan föräldrar eller vårdnadshavare ange huruvida de ansöker å någon annans vägnar och kan där ange att denna person är minderårig. I ansökan anger föräldern eller vårdnadshavaren information om sig själva, samt information om resan och om barnets pass och personuppgifter.

Minderåriga som reser med en av sina föräldrar eller vårdnadshavare – vilka dokument krävs?

Ytterligare dokumentation krävs om en minderårig person inte reser med båda sina föräldrar eller vårdnadshavare. Denna regel har införts för att se till att båda barnets föräldrar tillåter resan. Dokumentationen som krävs i dessa fall är:

  1. Barnets pass – Ett giltigt pass för barnet måste finnas tillgängligt för inspektion av gränskontrolltjänstemän.
  2. Födelseattest – En svartvit eller färgkopia av barnets födelseattest.
  3. Legitimation för föräldern som inte reser med barnet – En svartvit eller färgkopia av legitimation för föräldern som inte reser med barnet. Detta bör vara en signerad kopia av personens pass eller nationella ID-kort. Om barnet reser med en person som inte är deras vårdnadshavare eller förälder så krävs en signerad kopia av vardera förälder eller vårdnadshavares pass eller nationella ID-kort.
  4. Vårdnadsbeslut – Separerade eller skilda föräldrar med delad vårdnad ska ha med sig en kopia på vårdnadsbeslutet. Beslutet ska vara signerat och bevittnat av juridiska ombud.
  5. Skriftligt samtycke – Ett signerat brev från föräldern/föräldrarna som inte reser med barnet. Brevet ska godkänna att barnet reser till eller genom Kanada och bör vara signerat och daterat under de senaste 12 månaderna. Det bör skrivas på engelska eller franska och ska innehålla kontaktuppgifter för föräldern/föräldrarna, inklusive deras adress, e-postadress och telefonnummer. Brevet bör vara attesterat eller bevittnat av en oberoende tredje part för att bevisa att det är autentiskt för kanadensisk gränskontroll. Om föräldrarna har delad vårdnad bör de båda signera det skriftliga samtycket. Om en förälder har ensam vårdnad efter skilsmässa så behöver endast denna förälder signera samtycket. Förälder som ensam reser med barn bör ha med sig relevanta dokument gällande vårdnad. Minderåriga som reser med en person som inte är deras vårdnadshavare måste ha skriftligt samtycke från båda barnets föräldrar eller målsmän för att bekräfta att de får resa med barnet.
  6. Avlidna föräldrar – Om en förälder är avliden så bör föräldern eller vårdnadshavaren som reser med barnet ha med sig en kopia av dödsattesten att visa för gränskontrolltjänstemän. Om båda barnets föräldrar är avlidna bör barnets vårdnadshavare ha med en bevittnad kopia av beslutet som gjorde dem till vårdnadshavare, eller adoptionspapper om barnet har adopterats.

Minderåriga som reser utan föräldrar/målsmän

Minderåriga som reser till Kanada ensamma eller utan föräldrar/målsmän kontrolleras vanligtvis mycket noggrant vid gränsen, då gränskontrolltjänstemän ska uppmärksamma fall där minderåriga kan vara saknade eller barn som rymt hemifrån. Alltså måste personer som reser med minderåriga som de inte är vårdnadshavare för ha med sig den ytterligare dokumentationen som krävs när de anländer vid den kanadensiska gränsen.

Dokumenten som krävs för minderåriga som reser utan medföljande föräldrar/målsmän är:

  1. Pass – Barnet måste ha med sig sitt eget pass. De kan inte använda en förälders eller vårdnadshavares pass.
  2. Födelseattest – Barnet måste ha med sig en kopia av sin födelseattest.
  3. Skriftligt samtycke – Det skriftliga samtycket bör skrivas på engelska eller franska och signeras samt bevittnas av en notarie eller oberoende part. Samtycket bör innehålla kontaktuppgifter för båda föräldrarna, inklusive deras adress, e-postadress och telefonnummer. Samtycket bör även innehålla namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den person/de personer som kommer att ta hand om barnet, eller som barnet ska bo hos, när de är i Kanada.

Sammanfattning

Minderåriga som reser till Kanada ensamma, med en av sina föräldrar/vårdnadshavare eller med en person som inte är deras vårdnadshavare kontrolleras vanligtvis mer grundligt än andra resenärer. Därför måste personer som reser med minderåriga som de inte innehar vårdnaden för se till att de har all relevant dokumentation innan avresan.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA

Tweets