Riktlinjer för att ange namn på din kanadensiska eTA-ansökan

Publicerad: Nov 17, 2020 | Tags: Kanada eTA ansökningsformulär, Kanada eTA-frågor, Fel på eTA i Kanada

Inledning

En vanlig fråga som sökande har om kanadensiskt eTA är huruvida de bör ange sina för-, mellan- eller efternamn på ansökan. Man kan även undra om man bör ange bindestreck mellan dubbla namn och om man kan använda å, ä eller ö. I den här artikeln kan du läsa tips som hjälper dig att fylla i eTA-blanketten på rätt sätt.

Vilka namn bör jag ange i eTA-blanketten?

När man fyller i en kanadensisk eTA-ansökan ska man ange sökandes efternamn (”Last name(s)”) och förnamn (”First name(s)”). I Sverige är efternamnet det sista namnet som anges på personen legitimation och andra dokument, men i vissa länder skriver man efternamnet först. Förnamnet är den första delen av namnet som anges på en svensk legitimation eller ett liknande dokument. Det inkluderar vanligtvis ett mellannamn. Precis som med efternamn kan förnamnet skrivas på olika platser beroende på personens land.

Var anger jag mitt mellannamn?

Mellannamnet anges i fältet för förnamn. Om personens namn i deras pass är skrivet som ”Erik Thomas Andersson” ska de ange sitt förnamn som ”Erik Thomas” och sitt efternamn som ”Andersson”.

Jag har precis bytt namn. Hur gör jag då?

Du kan ha bytt namn av otaliga anledningar, såsom ett äktenskap, en skilsmässa eller andra personliga anledningar. Pass som har delar för manuella ändringar av namn kan användas för att resa till Kanada. Dock måste de innehålla en del eller sida där tulltjänstemän kan göra anteckningar om namnbytet samt inkludera annan relevant information. Om det inte finns något sådant fält i ditt pass bör du ange namnet såsom det skrivs i passet.

Hur gör jag om mitt namn har en apostrof eller ett bindestreck?

Du bör ange ditt namn precis som det står i ditt pass, även om namnet har en apostrof eller ett bindestreck. En person som heter ”O’Connell” i efternamn bör ange detta, inklusive apostrofen, när de fyller i blanketten. Om du heter Inga-Lill i förnamn bör du alltså ange det, inklusive bindestrecket. Både för- och efternamnet ska börja med en bokstav. De enda tecknen som kan användas i fälten är bokstäver, bindestreck, apostrofer och mellanslag.

Under delen med passets bild och biometriska information finns en maskinläsbar del. Denna del anger hur ditt namn bör skrivas på din eTA-ansökan och visar rätt ordning på ditt för- och efternamn. Den maskinläsbara delen börjar med symbolerna << och innehåller dina namn, din nationalitet samt numerisk information. I denna del kan dina namn vara förkortade. Då bör du använda ditt namn såsom det skrivs i den övre delen av passet, ovanför den maskinläsbara delen.

Hur anger jag fadersnamn i eTA-blanketten?

Om ditt pass har ett namn som inkluderar ett fadersnamn (vilket även kallas för patronymikon) bör du inte ange detta namn i eTA-blanketten. Om namnet på ett pass till exempel är ”Jamal bin Mustafa bin Aziz” i ett fält bör efternamnet anges som Mustafa. Förnamnet anges som Jamal.

Det finns även andra variationer på fadersnamn. Om namnet på ett pass anges som ”Jamal Ould Mustafa Ould Aziz” i ett fält bör efternamnet anges som Mustafa. Förnamnet anges som Jamal.

I ett nötskal: om ditt pass inkluderar något av följande fadersnamn bör du inte ange det i blanketten, varken som del av ditt förnamn eller efternamn: son of, daughter of, ben, bin, bint, binti, ibn, ibni, ibnu, ould, wuld och liknande.

Hur gör jag om jag bara har ett namn i mitt pass?

Om du inte har ett förnamn, ange ”FNU”. Det står för ”First Name Unknown”, alltså okänt förnamn. Sedan fyller du i ditt namn i fältet för efternamn.

Anges civilstånd vid namnet?

Ditt civilstånd anges vid frågan om civilstånd på blanketten. Om ditt pass innehåller information om civilstånd såsom spouse of, wife of, husband of, épouse de, epse, eller ep. ska du inte ange det i fälten där du skriver in för- och efternamn. Om ditt pass till exempel anger namnet ”Janet Helen” som förnamn och ”Jones EP. Rebecca Miller” som efternamn bör man ange ”Jones” som efternamn och ”Janet Helen” som förnamn. Med andra ord ska eventuell information om civilstånd inte anges i fälten för namn på eTA-blanketten.

Hur anges titlar, prefix, suffix, utbildningar och utmärkelser i blanketten?

På vissa pass anges titlar, prefix och suffix för att visa personens civilstånd, status, professionella eller akademiska kvalifikationer, utmärkelser och hedersbetygelser. I vanliga fall bör du inte ange en titel, ett prefix eller suffix som del av ditt namn när du fyller i blanketten. Om din titel, ditt prefix eller suffix dock anges i passets maskinläsbara del bör det anges som del av ditt förnamn (om det är en titel eller ett prefix) eller som del av ditt efternamn (om det är ett suffix).

Mitt namn innehåller svenska bokstäver eller accenter. Hur gör jag?

De bokstäver som kan anges i en eTA-ansökan baseras på det latinska alfabetet. Man kan även ange de franska accenterna; Ç, é, â, ê, î, ô, û, à, è, ù och ë, ï, ü. Det är inte möjligt att ange svenska bokstäver. Skriv istället ditt namn såsom det anges i den maskinläsbara delen. Där skrivs ”Å” som ”AA”, ”Ä” som ”AE” och ”Ö” som ”OE”.

Sammanfattning

Det kan verka som en enkel uppgift att ange sitt namn. I alla fall för de flesta som ska ansöka om eTA. Dock finns det många som har namn som kan ställa till det när man ska fylla i den här typen av blanketter. Därför rekommenderar vi att du läser igenom våra tips innan du ansöker om eTA och att du lär dig om vilka standarder som Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) använder för namn.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA