Säkerheten ombord när du flyger till Kanada

Publicerad: Mar 30, 2022 | Tags: Flygsäkerhet

Flygplanets besättning spelar en viktig roll när det kommer till säkerheten ombord. De ser till att du kommer fram till ditt resmål och håller miljön ombord säker. I nödfall ansvarar de för att snabbt evakuera passagerare. Oberoende av om du flyger internationellt eller inom Kanada är det viktigt att du är medveten om alla säkerhetsfunktioner ombord, såsom utrustningen som används i nödfall och processen som används vid evakuering.

Säkerhetsinformation

Lyssna på informationen som ges inför flygresan då den informerar om säkerheten ombord. Du kanske har hört vissa delar av informationen innan, men vissa flygplan skiljer sig åt från andra.

Säkerhetsbälten

Av säkerhetsskäl rekommenderar Transport Canada att säkerhetsbälten bör användas under hela flygresan, även om lampan för säkerhetsbälte är släckt. Att denna lampa är släckt visar endast att du tillfälligt får lämna din sittplats.

Även om det är sällsynt är den största risken för passagerare och besättning ombord turbulens. I luften är turbulens vanligtvis resultatet av skillnader i atmosfäriskt tryck, jetströmmar, kalla eller varma fronter, åskväder eller berg. Turbulens kan uppstå utan förvarning.

Du måste ha på dig säkerhetsbältet när planet lyfter och landar, vid turbulens samt när besättningen bedömer att det är nödvändigt. Säkerhetsbälten på flygplan skiljer sig från vanliga säkerhetsbälten i bilar, så se till att ditt bälte kan fästas enkelt, justeras och öppnas snabbt. Ett vanligt misstag som många passagerare begår är att de sätter säkerhetsbältet runt midjan istället för runt höften. Om du behöver en förlängning till ditt säkerhetsbälte bör du informera om detta innan avresan.

Säkerhetsblad

De flesta flygbolagen har säkerhetsblad i fickan vid din sittplats. Dessa blad ger passagerarna viktig information om säkerheten ombord på flygplanet. Informationen handlar huvudsakligen om att använda nödutgången och viss utrustning i en nödsituation. Du bör läsa informationen och se till att du förstår alla uppgifter om säkerhetsfunktionerna. Eftersom olika flygplan är utformade på olika sätt kan till exempel den främre nödutgången skilja sig från den bakre nödutgången. Att läsa säkerhetsbladet noggrant ser till att säkerheten ökas i en nödsituation.

Säkerhetsbladet kan även inkludera en guide med lämpliga sätt att förbereda sig inför nödlandning. Positionen som används för detta hjälper passagerare och besättning att öka chansen att överleva och minskar riskerna i en nödsituation.

Den bästa positionen att använda vid nödlandning kallas på engelska för ”brace position”. Du håller då kroppen nära ytan som du troligtvis landar på vid nödlandningen. Att hålla kroppen nära denna yta minskar effekten av en kraschlandning och minimerar risken för skador. Bästa position beror på faktorer såsom dina fysiska begränsningar, din storlek och flygplanets inre. Situationen påverkas även av kraschens kraft, typen av nödfall och nödsituationens skala.

Syrgasmasker

De flesta kommersiella flygplan har syrgasmasker som automatiskt utlöses vid lufttrycksfall. Flödet av syre startas först när du drar masken nedåt. Masken bärs över hela munnen och näsan och fästes med det elastiska bandet bakom huvudet. Masken förser användaren med syre även om påsen inte fylls. Om du sitter bredvid en person som kan behöva assistans, såsom en äldre person, en person med en funktionsnedsättning eller ett barn, ska du först sätta på din mask innan du hjälper dem. Ta inte av dig masken förrän besättningen säger till.

Användning av nödutgångar

Olika flygplan har nödutgångar på olika platser. Se hur nära din sittplats ligger till nödutgångarna för att se vilken utgång du bör välja för att evakuera flygplanet så snabbt som möjligt i en nödsituation. Du bör alltid följa besättningens anvisningar vid evakuering.

Sittplatser vid nödutgångar

Passagerare som sitter vid nödutgångar ansvarar för att öppna dem i en nödsituation. Om du sitter på en av dessa platser bör du vara uppmärksam på säkerhetsinformationen och be personalen att förklara om det finns något du inte förstår. Om du är osäker på huruvida du kan hjälpa till i en nödsituation bör du be att få byta sittplats.

Evakuering i en nödsituation

Vid evakuering i en nödsituation ska du lämna bagaget på flygplanet enligt besättningens anvisningar. Att försöka att hämta bagage från bagagehyllan eller under sittplatsen saktar ner evakueringen och utgör därför en fara för dig själv och andra. Du kan även minska risken för vanliga skador under evakuering genom att ha på dig säkra kläder och skor.

Kom ihåg att du inte flyger ensam

Alla måste få känna sig trygga under flygturen. Därför ska inga passagerare bete sig på ett sätt som riskerar besättningens eller andra resenärers säkerhet. Oacceptabelt beteende under flygresan inkluderar trakasserier, rökning, förolämpningar och kränkning, fysisk misshandel, att inte följa besättningens anvisningar, sexuell kränkning och störande beteende. Om någon uppvisar denna typ av beteende kan besättningen besluta sig för att ändra färdväg och mellanlanda på en plats där de kan lämna över personen till polisen. Det är olagligt att störa en flygresa genom dessa typer av beteende.

Alkohol

Alkohol har en negativ effekt på kroppens funktion och på vårt beteende eftersom det sänker hjärnans möjlighet att använda syre. Dessutom påverkas din reaktionstid, ditt omdöme, ditt resonemang och ditt minne. Effekterna är starkare under flygresor än på marken. För att förhindra störande eller stötande beteende kan flygbolag neka dig ombordstigning om du är märkbart berusad.

Sammanfattning

Alla måste bidra till säkerheten under en flygresa. Alltså ska du alltid följa besättningens anvisningar. Du har även ett ansvar att se till att besättningen är medveten om situationer som kan påverka flygresans säkerhet.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA