Showing Articles for "Kanada eta kriminalregister"

Resurser för kanadensiskt eTA

Kan jag få ett godkänt kanadensiskt eTA om jag har ett kriminellt förflutet?

Publicerad: Feb 11, 2020 | Tags: Kanada inträdeskrav, Kanada eta kriminalregister

Inledning Sökande som har ett kriminellt förflutet och som vill resa till Kanada för turism, tjänsteresor eller transitering med hjälp av landets elektroniska system för resetillstånd (electronic Travel Authorization, eTA) bör vara medvetna om vilka frågor som ställs när de ansöker. Som tur är så tillåter eTA (till skillnad från andra webbaserade system för resetillstånd) att man förtydligar…

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA