Vad är skillnaden mellan eTA-referensnummer och eTA-ansökningsnummer?

Publicerad: Sep 22, 2019 | Tags: eTA-applikation numbere, eTA-referensnummer

Inledning

Den som ansöker om kanadensiskt eTA bör vara medveten om skillnaderna mellan ett eTA-referensnummer och ett eTA-ansökningsnummer. De olika typerna av nummer relaterar till specifika stadier av behandlingen av en eTA-ansökan. I den här artikeln kan du läsa beskrivningar av de olika numren, skillnaderna mellan dem och hur de används baserat på vilket stadie av behandlingen som en eTA-ansökan befinner sig i.

Vad är ett eTA-referensnummer?

Ett eTA-referensnummer är en alfanumerisk sekvens på 10 tecken. Ett eTA-referensnummer börjar med bokstaven ”V” som följs av nio siffror. Till exempel så kan referensnummer V903001111 vara ett möjligt eTA-referensnummer. De nio siffrorna väljs inte slumpmässigt, utan ökar med varje ansökan. eTA-referensnumret tilldelas när en eTA-ansökan skickas in.

Vad är ett eTA-ansökningsnummer?

Även eTA-ansökningsnummer är en alfanumerisk sekvens på 10 tecken. eTA-ansökningsnumret börjar dock med bokstaven ”J” som följs av nio siffror. Till exempel så kan sekvensen J910151234 vara ett möjligt eTA-ansökningsnummer. Precis som eTA-referensnumret så tilldelas eTA-ansökningsnummer beroende på sekvensen av ansökningar som har mottagits sedan systemet infördes.

Vad är skillnaden mellan referensnumret och ansökningsnumret?

Den viktigaste skillnaden mellan referensnumret och ansökningsnumret är att ansökningsnumret endast tilldelas sökande som har fått sin eTA-ansökan godkänd. Ett eTA-referensnummer genereras för varje sökande och är länkat till deras ansökan, oberoende av om denna godkänns eller avvisas. En annan skillnad är att de numeriska sekvenserna varierar, då inte alla eTA-ansökningar godkänns. Alltså är antalet existerande eTA-referensnummer högre än antalet existerande eTA-ansökningsnummer.

Vilket nummer används när en eTA-ansökan godkänts?

När en eTA-ansökan har godkänts så används eTA-ansökningsnumret för att kontrollera eTA-status. Du kan även använda ditt eTA-ansökningsnummer för att kontrollera systemet, även om detta är mindre relevant när du redan har en godkänd eTA-ansökan. Om din eTA-ansökan har gått ut så meddelas du via e-post, och kan även se detta med hjälp av verktyget för att kontrollera eTA-status.

Vilket nummer används som referens för nekad eTA-ansökan?

En nekad eTA-ansökan tilldelas ej ett eTA-ansökningsnummer. Om du kontaktar IRCC för att bekräfta status på en nekad ansökan så används alltså ditt eTA-referensnummer.

Vilket nummer används när en eTA-ansökan precis har skickats in, om den är väntande eller behandlas?

eTA-ansökningar för Kanada som fortfarande behandlas, som väntar eller som inte har ett beslut har ett eTA-referensnummer. Vänligen notera att det inte går att ändra en ansökan när den är betald och har skickats in.

Sammanfattning

Det är viktigt att kunna skilja på eTA-ansökningsnummer och eTA-referensnummer när du ska kommunicera med IRCC om status på din ansökan, samt om du vill kontrollera din eTA-status online. Det är även en god idé att behålla både ditt eTA-ansökningsnummer och ditt eTA-referensnummer så att du kan se din eTA-ansökan i framtiden, om du skulle ombes att tillhandahålla information om tidigare eTA-ansökningar.

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA

Tweets