Vad finns det för olika civilstånd på eTA-blanketten?

Publicerad: Oct 23, 2020 | Tags: Kanada eTA ansökningsformulär, Kanada och civilstånd

Inledning

När man fyller i vissa officiella blanketter eller vissa formulär från Skatteverket eller banken kan man behöva ange sitt civilstånd. Det kan visserligen kännas som en personlig fråga, men det är en viktig del av att ansöka om vissa tillstånd, såsom ett kanadensiskt eTA. I den här artikeln kan du läsa mer om hur du bör besvara frågorna om civilstånd när du fyller i eTA-blanketten.

Varför är det viktigt att ange rätt civilstånd i en eTA-ansökan?

En av frågorna på eTA-blanketten berör sökandes civilstånd. Det är en fråga som måste besvaras och som används av den kanadensiska myndigheten Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) för att behandla och godkänna eTA-ansökningar.

När anses en eTA-sökande vara gift?

När två personer har bestämt sig för att tillbringa resten av livet tillsammans kan de gifta sig enligt rådande lag eller kutym. Det skapar vissa skyldigheter och rättigheter för paret och för deras barn. Beroende på kultur och religion kan ett äktenskap se ut på olika sätt. Vad de olika sätten har gemensamt är att man gifter sig på någon typ av bröllop. Då signerar de båda parterna ett rättsligt bindande vigselbevis. För en myndighet såsom IRCC spelar det ingen roll varför man har valt att gifta sig, oberoende av om det handlar om makarnas livskvalitet, religion, ekonomi, skyldigheter eller barn.

Giftermål är ett bindande kontrakt som verifieras av en religiös organisation eller av staten. Oberoende av om det är ett kyrkligt eller borgerligt äktenskap får makarna samma fördelar och skyldigheter, såsom:

 • Rätten till maken eller makans egendom genom arv.
 • Möjligheten att i vissa fall göra anspråk på maken eller makans försäkring.
 • Möjligheten att i vissa länder deklarera gemensamt samt göra överföringar av egendom sinsemellan utan beskattning.
 • Rätten till barnbidrag eller till underhåll vid skilsmässa.

Om du enligt definitionen ovan är gift ska du ange detta som ditt civilstånd när du fyller i din eTA-ansökan.

Hur påverkar hemskillnad ansökan?

Om ett gift par är lagligt separerade kan de genomgå en hemskillnad. Det betyder dock inte nödvändigtvis att de har tagit ut skilsmässa. När ett par separerar kan de formellt göra detta genom en domstol. För att göra detta ansöker en av parterna hos domstolen. När de får ett beslut från domstolen kan detta upplösa deras förhållande, men återigen innebär detta inte att de tar ut skilsmässa. Ett par med ett upplöst parförhållande kan inte gifta om sig. Dock måste de besluta om saker såsom vem som får vårdnaden om eventuella barn, vem som ska få underhåll och hur deras egendom ska delas upp. Domstolsärenden som rör vårdnaden om barn, underhåll och egendom liknar skilsmässoärenden.

Varför väljer par upplösning av äktenskap snarare än skilsmässa? Jo, det kan vara för att hålla samman familjen eller på grund av religiösa åsikter. Vissa kanske inte har bestämt sig för huruvida de faktiskt vill skiljas eller vill så vill de undvika domstolsärenden. Dessutom kan par med upplösta äktenskap fortfarande få vissa fördelar, såsom sjukförsäkringar och gemensamma deklarationer i vissa länder. Dock delar de inte på egendom eller tillgångar som förvärvats efter upplösningen. Om paret bestämmer sig för att återförenas kan de gemensamt avsluta upplösningen.

Om du har ett upplöst äktenskap kan du välja detta som ditt civilstånd på din eTA-ansökan.

Hur fyller jag i blanketten om jag är frånskild?

En skilsmässa innebär att ett äktenskap avslutas. Då kan de före detta makarna gifta om sig. Innan de separerar måste de dock se över sina skyldigheter. Det innebär vanligtvis att en domstol bestämmer hur deras egendom ska delas upp samt hur man ska hantera vårdnad av barn och underhåll. När det kommer till vårdnaden av barn ska detta ansvar delas upp. Därför måste föräldrarna bestämma sig för besök, tid med barnen och underhåll. Vid en skilsmässa kan en domare även kräva att parterna anger varför de vill skilja sig, särskilt om de sedan ska besluta gällande vårdnaden av barn och dela upp egendom och skulder.

En skilsmässa leder även till att man kan förlora vissa privilegier. Till exempel kan man inte längre använda sin makes eller makas hälsoförsäkring, och man kan inte längre deklarera gemensamt om man tidigare har gjort det. Genom skilsmässan avslutas äktenskapet permanent. Om man sedan återförenas måste man gifta om sig. Självklart kan en skilsmässa vara frustrerande, särskilt om de två parterna inte kan komma överens om hur de ska dela upp egendom eller vem som ska få vårdnaden om barnen. I vissa fall kan processen ta flera år, beroende på vilka tillgångar parterna har, i fall där en domstol måste besluta om alla faktorer i skilsmässan.

Om ditt senaste förhållande avslutades genom skilsmässa bör du välja ”frånskild” som civilstånd när du fyller i eTA-blanketten.

Hur gör jag om jag har ett ogiltigförklarat äktenskap?

En ogiltigförklaring ”nollställer” ett äktenskap. Det sker vanligtvis om paret endast har varit gifta under en kort tid och om man anser att en skilsmässa vore onödig och komplicerad. För att ogiltigförklara ett äktenskap måste det finnas bevis på att äktenskapet kan annulleras. Vilka grunder finns det då för att ogiltigförklara ett äktenskap?

 • Tvångsäktenskap: Om en av parterna tvingades att gifta sig eller hotades kan äktenskapet ogiltigförklaras.
 • Bigami: Om en av parterna redan var gift med en annan person kan äktenskapet ogiltigförklaras.
 • Bedrägeri: Om en av parterna bedrog den andra parten eller ljög för att gifta sig med dem kan den andra parten be att ogiltigförklara äktenskapet.
 • Olagligt äktenskap: Om lagen förbjuder äktenskapet kan det ogiltigförklaras.
 • Otillräknelighet eller sjukdom: Om en av parterna gifte sig när de inte var tillräkneliga på grund av psykisk oförmåga eller på grund av missbruk av droger eller alkohol kan äktenskapet ogiltigförklaras

Ett rättsligt ogiltigförklarande makulerar äktenskapet. Då separerar parterna, och rent rättsligt ser det ut som om att de aldrig gift sig. De måste inte dela upp egendom eller lösa frågor kring underhåll.

Om definitionen av ogiltigförklarande av äktenskap gäller för ditt senaste förhållande bör du välja ”ogiltigförklarat äktenskap” på din eTA-ansökan.

Änkor och änklingar

När ett äktenskap upphör på grund av att maken eller makan dör blir den efterlevande maken eller makan en änkling eller en änka. Änkan eller änklingen är berättigad till den avlidna maken eller makans egendom samt deras tillgångar och konton. Den bortgångna personens testamente bestämmer hur deras dödsbo ska fördelas mellan deras arvingar. Dock får änkan eller änklingen och personens barn vanligtvis ta över hela dödsboet. En änka eller änkling kan gifta om sig utan att behöva vidare rättslig dokumentation.

Om du är en änka eller änkling, välj det alternativet när du fyller i eTA-blanketten.

Samboskap

Ett samboskap är ett förhållande där två personer som inte är gifta bor tillsammans som ett par. På engelska kallas det för ”common-law marriage”, eftersom de på vissa sätt bedöms vara gifta. Enligt svensk lag är sambor ett par som ”stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Definitionen av samboskap, och huruvida man har några rättigheter som sambo, varierar beroende på vilket land man befinner sig i. I Sverige gäller ovanstående definition, så länge ingen av samborna är gift. Precis som med äktenskap gäller att:

 • Båda parterna ska ge sitt samtycke till förhållandet.
 • Båda parterna ska vara myndiga. Om de är omyndiga kan deras föräldrar (i vissa länder) istället godkänna förhållandet.
 • Båda parterna måste vara tillräkneliga när de fattar beslutet att ingå samboskap. De får inte heller vara gifta med någon annan.

Med ett samboskap kan man få vissa rättigheter som likar de som gifta par får. Om du har ett samboskap bör du ange det som ditt civilstånd när du fyller i eTA-blanketten.

Ogift eller ensamstående

En ensamstående person är en person som inte är gift och som inte har ett sär- eller samboskap. Vanligtvis används begreppet för personer som inte har ett aktuellt, långvarigt romantiskt förhållande. En person kan välja att vara ensamstående av otaliga ekonomiska, personliga, hälsomässiga eller religiösa skäl. I dagens värld gifter sig även fler senare i livet och väljer istället att bo ihop tillsvidare. Ensamstående personer får även fördelar, såsom att de är de enda ägarna till sin egendom och sina tillgångar.

Civilståndet är ett viktigt demografiskt mätetal. Det ser även till att lagen skyddar personers rättigheter, vare sig de är gifta, frånskilda eller ensamstående.

Om du ansöker om eTA och aldrig har varit gift eller är ensamstående bör du välja ”ogift/ensamstående” när du fyller i eTA-blanketten.

Sammanfattning

Det kan verka komplicerat att definiera förhållanden, men läs igenom definitionerna ovan så blir det tydligare. Det är viktigt att förstå de olika typerna av civilstånd som används när du fyller i eTA-ansökan, så att du anger korrekt information och på så sätt ökar dina chanser att få ett godkänt eTA.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA