Vad kan jag ta med mig ombord på flygplanet till Kanada?

Publicerad: Dec 07, 2021 | Tags: Passagerares rättigheter, Resebegränsningar för Kanada

Flygbolag har stränga regler om vad du får och inte får ta med dig ombord på flygplanet. Det finns ett antal saker som har mycket specifika regler för flygresor. Om du ska resa till eller från Kanada kan du läsa informationen i den här artikeln för att ta reda på vad du får ta med dig ombord på flygplanet när du reser.

Alkohol

Regeln som gäller är att du får ta med dig upp till 5 liter alkoholhaltig dryck när du flyger. Alkoholhalten ska vara mellan 24 och 70 % för att räknas. Drycker med en alkoholhalt under 24 % räknas inte för gränsen.

Lavinryggsäck

Om ryggsäcken är godkänd för flygresor får du ta med dig en lavinryggsäck, det vill säga en ryggsäck med pyroteknisk utlösare och en cylinder med komprimerad gas. Dock måste du säkerställa att ryggsäcken är tryggt packad så att den inte kan aktiveras av misstag. Därtill ska ryggsäckens airbag ha ventiler för tryckutjämning. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller för lavinryggsäckens modell och ditt flygbolag.

Trubbiga föremål

Kanadensisk lag förbjuder vissa objekt för flygresor, till exempel trubbiga föremål, det vill säga föremål som inte är vassa men som kan användas som vapen. Du får inte under några omständigheter ta med dig dessa när du flyger, även om du gått igenom säkerhetskontrollen med dem.

Patroner i förpackning

Det är tillåtet att ta med dig upp till 5 kg av icke-brännbara och icke-explosive patroner i ditt incheckade bagage, så länge detta godkänts av flygbolaget. Du bör fråga ditt flygbolag om vilka specifika regler som gäller.

Kliniska eller medicinska termometrar

Du får ta med dig en mindre klinisk eller medicinsk termometer med kvicksilver. Termometern måste förvaras i ett skyddande fodral och får endast vara ämnad för personlig användning.

CPAP (kontinuerligt positivt luftvägstryck)

Alla flygbolag har regler för transport av vätskor, men det destillerade vattnet i en CPAP-apparat exkluderas från reglerna. Om en resenär vill gå igenom säkerhetskontrollen med en CPAP-apparat finns det ett par valmöjligheter. De kan ta med sig en genomskinlig plastpåse att lägga enheten i eller så kan de lämna alla tillbehör till apparaten i bagaget och lyfta ur den elektroniska enheten för kontroll. Om du har med dig en CPAP-apparat behöver du ingen dokumentation för att bevisa att du behöver den av hälsoskäl, men om du tror att det kan påskynda säkerhetskontrollen kan du visa dokumentation för personalen när apparaten kontrolleras.

Farliga objekt

Vissa saker förbjuds på kanadensiska flygresor. Förbudet gäller till exempel komprimerade gaser, syror och elchockvapen eller andra vapen som har som syfte att hindra mobilitet.

Tändare

Tändare som är ”engångständare” får tas ombord på flygplanet i handbagaget så länge de är för personlig användning. Det är inte tillåtet att ta med elddon.

Torris

Det är tillåtet att transportera torris om ditt valda flygbolag tillåter detta. Vanligtvis får du ta med upp till 2,5 kg torris i din incheckade väska så länge isen ska användas för lättfördärvliga varor som inte är farliga föremål eller kemikalier. Torris bör förvaras så att koldioxid kan släppas. Paketet ska markeras ”torris” (”dry ice”) eller ”fast koldioxid” (“carbon dioxide solid”). Det ska även tydligt markeras att vikten är 2,5 kg eller mindre. Precis som med andra ovanliga föremål bör du rådfråga ditt flygbolag för att få vidare information.

E-cigaretter

Det är tillåtet att ta med e-cigaretter för personlig användning. Dock är det inte tillåtet att använda dem ombord. Extrabatterier till e-cigaretten ska paketeras korrekt så att de inte kan kortsluta. Det strider mot reglerna för säkerhet ombord att ladda e-cigaretter eller batterier när du flyger.

Skjutvapen

Det är inte tillåtet att ta med skjutvapen på någon flygresa från eller inom Kanada då vapen kan orsaka allvarliga skador på person eller flygplan.

Gasbehållare

Om du vill transportera syrebehållare av medicinska skäl måste detta godkännas av ditt flygbolag. Andra gasbehållare som kan vara tillåtna inkluderar behållare som används för att röra på mekaniska proteser. Det kan även vara tillåtet att ta med extra behållare att använda under resan. Du bör fråga ditt flygbolag om vilka specifika regler som gäller för gasbehållare.

Geler, sprejer och vätskor

Flygbolag har mycket specifika regler som rör transport av vätskor, flytande ämnen och geler. Det är tillåtet att ta med behållare på högst 100 ml i ditt handbagage. Denna gräns inkluderar icke-fasta matvaror och hygienartiklar. Behållarna med vätskor, geler eller sprejer ska få plats i en genomskinlig plastpåse som kan stängas och som rymmer en liter eller mindre. Tillåtna geler, sprejer och vätskor över 100 ml (100 g) kan förvaras i ditt incheckade bagage. I handbagaget får du utöver vätskorna även ta med dig barnmat och välling, vatten och juice. När du reser med ett barn under 2 år får du ta med is och gelpaket för att kyla bebisens mat och dryck. Till sist är det även tillåtet att ta med bröstmjölk (högst 100 ml) samt kylpaket för detta.

Locktänger

Enligt reglerna får du ta med locktänger (inte mer än en enhet) som innehåller kolväte i gasform. Dock är det viktigt att se till att säkerhetsfodralet sitter korrekt över den värmande delen av locktången. Det är inte tillåtet att ta med påfyllning av kolväte eller att använda locktång under flygresan.

Föremål som producerar värme

Om du har fått godkännande av flygbolaget får du ta med dig objekt som producerar värme. Detta kan inkludera lödningsutrustning eller speciallampor. Dock måste delen som producerar värme eller batteriet tas ur. Batteriet måste förvaras så att det inte kan kortsluta.

Brandfarliga eller explosiva föremål och ämnen

Om du flyger till eller från Kanada finns det stränga regler som gäller transport av brandfarliga eller explosiva objekt och ämnen, inklusive kemikalier. Listan på förbjudna föremål inkluderar fyrverkerier, ammunition och andra saker som potentiellt kan orsaka allvarliga skador eller påverka säkerheten ombord.

Vassa föremål

Det är förbjudet att ta med dig föremål med skarpa kanter eller eggar som kan orsaka allvarlig skada. Detta inkluderar svärd, yxor och brytknivar.

Medicinska och icke-radioaktiva medicinska objekt

När du flyger till Kanada får du ta med dig medicinska och icke-radioaktiva föremål. Dock får de inte överstiga 0,5 kilo eller 0,5 liter. Om du har gasbehållare måste de ha ventiler med lock eller liknande anordning som förhindrar att innehållet släpps ut av misstag. Det är tillåtet att bära sammanlagt 2 kilo eller 2 liter medicinska och icke-radioaktiva föremål och hygienartiklar.

Hygienartiklar

Hygienartiklar får tas med i handbagaget så länge de följer reglerna för geler, sprejer och vätskor. För incheckat bagage ligger gränsen för varje föremål på 0,5 liter eller 0,5 kilo. Sprejer som är ämnade för idrotts- eller hemanvändning tillåts endast i det incheckade bagaget. Sprejflaskor måste ha ett skydd som förhindrar att innehållet läcker ut. Den högsta gränsen för personliga hygienartiklar och icke-radioaktiva medicinska föremål är 2 kilo eller 2 liter.

Bärbara elektroniska enheter

Det är viktigt att fråga ditt flygbolag om vad som gäller för bärbara elektroniska enheter såsom datorer, kameror och spelkonsoler. Vissa flygbolag tillåter att du använder godkända elektroniska enheter i flygplansläge mellan gater och när flygplanet lyfter och landar. Du kan till exempel få använda en bärbar dator, surfplatta, spelkonsol eller videokamera. Även mobiltelefoner är elektroniska enheter, och det är inte tillåtet att ringa samtal när flygplanet är i rörelse.

Vissa enheter får aldrig användas ombord då de kan störa flygplanets kommunikations- eller navigeringssystem. Bärbara elektroniska enheter måste följa reglerna för handbagage och ska förvaras tryggt vid start och landning. Passagerare får inte använda enheter med hörlurar eller headset när flygplanet lyfter eller landar.

Radiofarmakologiska ämnen

Passagerare med radiofarmakologiska ämnen i kroppen som ett resultat av en operation eller medicinsk behandling får flyga.

Säkerhetsutrustning

Så länge ditt flygbolag tillåter det får du ta med dig säkerhetsutrustning i ditt incheckade bagage. Det kan till exempel röra sig om kassaskrin eller attachéväskor. Du bör fråga ditt flygbolag om dessa typer av föremål inför din resa.

Självuppblåsande enheter

Det är tillåtet att ta med en självuppblåsande enhet så länge detta godkänns av flygbolaget. En självuppblåsande enhet kan till exempel vara en flytväst med två behållare med koldioxid eller annan gas. Det är även tillåtet att ta med två reservbehållare.

Servicedjur

Djur som ger assistans, såsom servicedjur, får tas med ombord på flygplan som har 30 eller fler sittplatser för passagerare. Djuret måste resa i kabinen och ha specifik träning från en reglerad organisation för att klassas som servicedjur.

Mindre gasbehållare

Det är tillåtet att ta med upp till fyra mindre behållare med koldioxid eller annan ofarlig gas så länge flygbolaget godkänner detta. Reglerna anger att du inte får överstiga 50 ml vattenkapacitet per behållare. Det är viktigt att du kontrollerar vad ditt flygbolag har för specifika regler.

Rullstolar och batteridrivna rörelsehjälpmedel

Flygbolag måste följa strikta regler så att passagerare med funktionsnedsättningar kan resa utan hinder. Du kan kontakta ditt flygbolag för att ordna så att din resa blir så smidig som möjligt. Du bör även fråga vad som gäller för transport av rullstolar eller liknande batteridrivna rörelsehjälpmedel.

Arbetsverktyg

Verktyg som kan orsaka allvarliga skador eller säkerhetsrisker ombord är strängt förbjudna. Detta inkluderar verktyg såsom sågar, spik eller kofötter.

Övrigt

Vissa andra farliga föremål kan tillåtas beroende på omständigheterna. Du kanske till exempel kan få ta med dig behållare med flytande kväve, bränsleceller eller icke-smittfarliga prover. Det är viktigt att du kontrollerar reglerna innan din avresa, både med ditt flygbolag och med den kanadensiska transportmyndigheten.

Sammanfattning

Det finns många regler och sträng reglering som bestämmer vad du får ta med dig ombord på flygplanet när du reser till Kanada. Se till att fråga ditt flygbolag innan avresan. Om du är osäker kan du även fråga personalen innan du checkar in eller stiger ombord på flygplanet.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA