Vilka frågor ställs i ansökningsformuläret för ett kanadensiskt eTA?

Publicerad: Oct 01, 2018 | Tags: Kanada eTA Ansökningsformulär, Kanada eTA Frågor, Kanada Entry Requirements

Inledning

Är du behörig att ansöka om ett kanadensiskt eTA? Detta resetillståndsdokument är ett snabbt och enkelt onlinealternativ till ett visum för medborgare i länder som är undantagna från viseringskravet och som planerar att resa till Kanada. Även om proceduren är betydligt kortare och enklare än för ett traditionellt visum, har kanadensiskt eTA flera avsnitt och det är viktigt att vart och ett besvaras korrekt och fullständigt. Eftersom du måste fylla i onlineformuläret vid ett och samma tillfälle, är det en bra idé att göra dig förtrogen med frågorna på ansökan innan du börjar. Denna artikel tar upp alla eTA-frågor och talar om för dig vad du behöver veta för att svara korrekt på dem. När du läser detta, gör en lista över dokumenten du behöver samla in och information du behöver ta fram. När detta är gjort, bör du vara förberedd för att fylla i din ansökan om ett kanadensiskt eTA utan problem.

Ansöker du för någon annans räkning?

Denna fråga är enkel. Fyller du i formuläret för dig själv eller för någon annan? Observera att om du fyller i eTA-ansökningar för hela din familj, måste du göra det vid ett och samma tillfälle. Det finns inte några familjeversioner tillgängliga.

Om du väljer ”ja”, måste du fylla i information om förälder respektive vårdnadshavare. Detta avsnitt ställer följande frågor:

Jag är… Med rullgardinsmenyn kan du ange din relation till den sökande.

Får du betalt för att företräda en sökande? Välj “ja” eller “nej”.

 • Efternamn. Ange ditt efternamn här. 
 • Tilltalsnamn. Ange ditt förnamn här.
 • Namn på din organisation. Om du ansöker för någon annans räkning och du är del av en organisation, ange namnet på organisationen här.
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-postadress

När du fyller i detta avsnitt, måste du ”underteckna” en företrädares försäkran elektroniskt och ange att eTA-ansökningsformuläret har fyllts i korrekt efter bästa förmåga och att du är den person som utsetts att fylla i denna ansökan för någon annans räkning. Markera båda rutor innan du fortsätter.

Vilket resedokument planerar du att använda för att resa till Kanada?

Klicka på rullgardinsmenyn för att välja typ av resehandling du kommer att använda för att resa till Kanada. Det finns nio alternativ. Om du inte är säker på vilken typ du har, dubbelkolla innan du fortsätter fylla i ansökan.

Välj koden som överensstämmer med den på ditt pass

Välj ditt passland från rullgardinsmenyn. När du valt, visas nästa meddelande.

Vilket land har utfärdat ditt pass?

Du hittar den korrekta koden med tre bokstäver på informationssidan i ditt pass.

Vilken nationalitet är angiven i ditt pass?

Välj din nationalitet från rullgardinsmenyn. Om du är medborgare i Israel eller Taiwan, måste du svara på ytterligare några frågor. Israeliska medborgare måste svara på följande frågor:

 • Ange landskod som överensstämmer med det i ditt pass
 • För denna resa, kommer du att använda ett nationellt pass?

Taiwanesiska medborgare måste svara på följande frågor:

 • För denna resa, kommer du att använda ett pass som utfärdats av utrikesministeriet som inkluderar ditt personnummer?
 • Taiwanesiskt personnummer

När du väljer din nationalitet, måste du ange ditt passnummer.

Är du lagligen stadigvarande bosatt i USA med ett giltigt grönt kort?

Använd rullgardinsmenyn för att svara ”ja” eller ”nej”. Om du anger ”nej”, är du inte behörig för ett eTA. Observera att denna fråga endast är för medborgare i länder som inte är undantagna från viseringskrav. Om ditt land är undantaget från viseringskrav, behöver du inte svara på denna fråga och du kommer att vara behörig att ansöka om ett eTA.

Om du väljer ”ja”, visas följande fråga:

Nummer på grönt kort

Om du valde ”ja”, ange numret på ditt gröna kort här. Du måste också ange utgångsdatum för ditt kort.

Nationalitet

Om du inte är säker, hittar du detta på informationssidan i ditt pass.

Den sökandes passinformation

Du måste ange all nödvändig information från ditt pass. Du hittar denna information på bildsidan i ditt pass. Om den inte är där, svara efter bästa förmåga:

 • Passnummer – Detta är högst upp på bildsidan.
 • Efternamn – Skriv ditt namn exakt som det visas i ditt pass.
 • Tilltalsnamn – Ange ditt för- och mellannamn exakt som det visas i passet.
 • Födelsedatum – Ange din födelsedag.
 • Kön – Välj från rullgardinsmenyn.
 • Födelseland – Ange ditt födelseland som det visas i ditt pass.
 • Födelsestad – Ange din födelsestad.
 • Passets utfärdandedatum – Se till att du anger detta korrekt.
 • Passets utgångsdatum – Ange utgångsdatum för ditt pass. Medan du gör det, kontrollera att ditt pass inte löper ut snart. Om det gör det, kanske du måste skaffa ett nytt pass innan du kan ansöka om ett kanadensiskt eTA.

Den sökandes personliga information

Ange följande:

 • Land (för medborgarskap) – Detta är oftast samma land som landet i ditt pass.
 • Civilstånd – Det finns sju alternativ i rullgardinsmenyn. Välj ett som passar din situation.
 • Har du någon gång ansökt om ett visum/eTA för inresa till Kanada? Svara ”ja” eller ”nej” från rullgardinsmenyn.
 • Unik klientidentifierare (UCT)/tidigare nummer på kanadensiskt visum eller tillstånd – om du har besökt Kanada tidigare, bör du ha detta nummer. Om du har arbetat i Kanada tidigare men inte fått ett nummer, ange ditt arbetsvisum, nummer på visum för studier eller nummer på besökstillstånd.

Information om anställning

Några av frågorna i detta avsnitt använder en rullgardinsmeny. Kanadensiska immigrationsmyndigheter avgör delvis om du är behörig att resa in i Kanada baserat på din finansiella situation, så detta avsnitt är viktigt.

 • Yrke – Ange ditt yrke från rullgardinsmenyn.
 • Befattning – Ange din jobb-beskrivning här.
 • Namn på företag/arbetsgivare/skola
 • Land – Ange namn på landet där din arbetsplats är.
 • Stad – Ange stad där din arbetsplats är.
 • Sedan vilket år – Ange året när du började i ditt nuvarande yrke.

Kontaktinformation

Säkerställ att denna information är giltig. Du måste ha en e-postadress som fungerar för att din ansökan ska behandlas.

 • Språk som föredras – Välj antingen engelska eller franska från rullgardinsmenyn.  
 • E-postadress – Kontrollera att du anger denna korrekt. Du måste få ditt e-postmeddelande med eTA-tillstånd från den kanadensiska immigrationsmyndigheten innan du kan resa in i Kanada.
 • Bostadsadress – Ange din hemadress här. Du kan inte använda en postbox.

Reseinformation

Du måste inte ha dina resplaner klara för att slutföra detta avsnitt. Men om du har flygbiljetter, se till att ha informationen till hands.

 • Vet du när du kommer att resa till Kanada? Välj “ja” eller “nej” från rullgardinsmenyn. Om du svarar “ja”, kan du svara på följande frågor:
 • När planerar du att resa till Kanada? Välj datum när du planerar att anlända till Kanada.
 • Tidpunkt när ditt plan till Kanada kommer att lyfta? Ange tidpunkt när ditt plan till Kanada avgår, om du redan har flygbiljetter.

Bakgrundsfrågor

Om du måste svara ”ja” på någon av följande frågor, ska du ange så mycket information som möjligt. Detta kommer att påskynda din ansökan och reda ut eventuella missförstånd.

 • Har du någon gång nekats inträde i Kanada eller något annat land? Om du väljer “ja”, listar du varje tillfälle tillsammans med landet och datum för händelsen.
 • Har du någon gång begått eller dömts för ett brott? Om du väljer “ja”, måste du ange varje brott, samt datum, plats och din dom.
 • Har du eller en familjemedlem varit i nära kontakt med en person med tuberkulos? Om ja, svara på följande frågor:
 • Är din kontakt ett resultat av att du är sjukvårdspersonal? Välj “ja” eller “nej” från rullgardinsmenyn.
 • Har du diagnostiserats med tuberkulos? Välj “ja” eller “nej” från rullgardinsmenyn.
 • Har du någon allvarlig sjukdom som du får regelbunden behandling för? Denna fråga har en rullgardinsmeny. Kontrollera om du har någon/några av tillstånden som listas i menyn: obehandlad syfilis, obehandlat drog-/alkoholmissbruk eller obehandlad psykos. Du måste ange allt du har.

Ytterligare information som är relevant för din ansökan

Detta blanka fält är valfritt, men du bör utnyttja det. Om du måste svara ”ja” på någon av de föregående frågorna, är detta ett bra tillfälle att ge en förklaring. Om du har ett skäl att omedelbart behöva resa till Kanada, kan du förklara det här.

Samtycke och försäkran.

Slutligen, läs samtyckeformuläret, markera rutan och underteckna det elektroniskt. Klicka sedan på ”fortsätt till betalning” och använd en accepterad metod för att betala handläggningsavgiften. I de flesta fall bör du få resultatet in din inkorg inom några minuter. När som helst efter att du skickat in din ansökan, kan du kontrollera status på din eTA-ansökan.

Sammanfattning

Om du ska skicka in flera ansökningar, kom ihåg att fylla i dem vid ett och samma tillfälle så att du inte glömmer att ansöka om eTA för någon i ditt ressällskap. Om din inskickade ansökningsinformation inte utlöser en manuell behandling eller några säkerhetsflaggor, bör du förhoppningsvis få dina eTA-ansökningar godkända inom några minuter och kunna resa till Kanada utan problem.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA