Vilka typer av pass kan användas för en eTA-ansökan?

Publicerad: Sep 21, 2020 | Tags: Kanada eTA-pass, Avbryt eTA-ansökan

Inledning

Ett pass är ett viktigt dokument som låter dig resa internationellt. Du kanske är medveten om att det finns olika typer av pass. Typen av pass som du använder när du ska resa till Kanada avgör huruvida du är berättigad att göra en  eTA-ansökan eller om du måste ansöka om visum. Här kan du läsa en guide om de olika typerna av pass och vilka typer du kan använda för att ansöka om eTA. Du bör vara medveten om att alla typer av pass inte utfärdas i alla länder. Alltså är det möjligt att du bor i ett land där vissa typer inte finns.

Passets utfärdandeland och din nationalitet

Landet eller instansen som utfärdade ditt pass är detsamma som landet där du är medborgare. Du kan till exempel ha fått ett pass utfärdat av den svenska ambassaden i Los Angeles. Trots att det passet utfärdats inom USA har det i själva verket utfärdats av Sverige. Landskoden på ditt pass förkortas vanligtvis med två eller tre bokstäver enligt den Internationella standardiseringsorganisationen (International Organization for Standardization, ISO).

Om ditt pass är utfärdat av ett land där medborgarna behöver visum för att resa till Kanada eller ett land som inte är berättigat till eTA är det trots det möjligt att du är berättigad till eTA om du är permanent bosatt i USA. Då måste du ange ditt ”green card”-nummer eller numret från din ”green card”-ansökan på din eTA-ansökan. Ditt ”green card”-nummer är det 13-siffriga numret som är tryckt på dokumentet.

Typer av pass och rätt att ansöka om eTA

Vanliga pass

Ett vanligt pass utfärdas till privatpersoner så att de kan resa på semester eller affärsresor. Ett vanligt pass kan vara utfärdat av olika länder, territorier och organisationer och används för att resa internationellt. Denna typ av pass kallas för typ ”P”, där ”P” står för personligt. Personer med vanliga pass från berättigade länder kan ansöka om kanadensiskt eTA.

Diplomatpass

Ett diplomatpass utfärdas endast till personer vars arbete innebär att de representerar sina länder. Till exempel utfärdas diplomatpass till ambassadörer som bevis på att de representerar sina regeringar. På utsidan ser diplomatpass oftast ut som vanliga pass. Diplomatpass kallas ibland för pass av typ ”D”, där ”D” står för diplomat. En person med ett diplomatpass har egna rättigheter när det kommer till att resa över gränser. I vissa fall kan personer med diplomatpass vara berättigade till diplomatisk immunitet eller undantag från vissa skatter.

Om du jobbar på ett konsulat eller en ambassad är det möjligt att du har ett diplomatpass. Diplomatpass utfärdas även till personer som har högt uppsatta roller inom regeringen, diplomater, representanter och delegeringar. Personer med diplomatpass från berättigade länder kan ansöka om kanadensiskt eTA såvida de inte är berättigade till att resa till Kanada utan eTA.

Officiella pass

Ett ”officiellt ” pass utfärdas inte inom Sverige. Istället används tjänstepass (se delen om tjänstepass). Ett officiellt pass är ett pass som liksom tjänstepass utfärdas till personer som reser utomlands på officiella resor. Detta kan vara personer med administrativt ansvar inom regeringen eller militärpersonal som reser för sina jobb. Officiella pass har vanligtvis en färg som skiljer sig från de vanliga passen. I USA är till exempel de officiella passen röda, medan diplomatpass är svarta. I många fall använder dock regeringstjänstemän sina vanliga pass.

En person som har ett officiellt pass är inte nödvändigtvis medborgare i landet där passet är utfärdat. Ett officiellt pass ger inte innehavaren någon typ av diplomatisk immunitet. Denna typ av pass kallas för typ ”S”, där bokstaven ”S” står för säkerhet.

Det finns ingen internationell standard för utfärdande av officiella pass. Istället har olika länder olika regler och kriterier. Personer med officiella pass kan ansöka om eTA om de inte är berättigade till att resa till Kanada utan eTA.

Tjänstepass

Ett tjänstepass utfärdas vanligtvis till ämbetsmän som reser för officiella ärenden men som inte är diplomater. Passen märks som tjänstepass. I vissa länder fungerar tjänstepass som bevis på att innehavaren är en regeringstjänsteman eller att de arbetar för en diplomat eller ett konsulat och att de reser för att utföra tjänster åt regeringen. Personer med tjänstepass kan ansöka om eTA såvida de inte är berättigade till att resa till Kanada utan eTA.

Provisoriska pass

Om du tappar bort ditt pass, eller om det stjäls, när du är utomlands kan du få ett provisoriskt (eller tillfälligt) pass. Ett provisoriskt pass utfärdas i fall där det inte är möjligt att utfärda ett vanligt pass på grund av tidsbegränsningar eller andra faktorer. Provisoriska pass är endast giltiga under en kort period. Personer med provisoriska pass från behöriga länder kan ansöka om kanadensiskt eTA.

Resedokument för flyktingar

Resedokument för flyktingar utfärdas till personer som inte är medborgare i det aktuella landet och som har skyddad status, inklusive flyktingar som skyddas av FN:s flyktingkonvention. I USA liknar denna typ av resedokument ett pass och utfärdas till flyktingar eller asylsökande så att de kan resa utomlands och sedan återvända till USA.

I Sverige används vanligtvis främlingspass som resedokument för flyktingar och asylsökande. De utfärdas av Migrationsverket till den som inte har möjlighet att ansöka om ett giltigt pass. Det är även möjligt att ansöka om resedokument för flyktingar och asylsökande hos Migrationsverket.

Du kan läsa mer om vad som gäller för eTA-ansökningar för personer med resedokument för flyktingar och asylsökande i delen ”främlingspass”. Vanligtvis är man dock inte berättigad till eTA med denna typ av resedokument, utan måste istället ansöka om kanadensiskt visum eller använda en annan typ av resedokument.

Främlingspass

Ett främlingspass är ett resedokument som kan utfärdas till personer som inte är medborgare i ett land men som är tillfälligt eller permanent bosatta där. I Sverige utfärdas till exempel främlingspass till personer som har fått uppehållstillstånd baserat på att de ska skyddas från myndigheterna i hemlandet och som därför inte kan erhålla pass från sina hemland.

Resenärer som vill resa till Kanada med främlingspass är ej berättigade till att ansöka om eTA. Istället måste de ansöka om kanadensiskt visum eller använda en annan typ av resedokument.

För personer som har övriga typ av pass

Israeliska medborgare

Israeliska medborgare med israeliska pass kan vara berättigade till att ansöka om eTA. Dock måste de svara på följande ytterligare frågor i eTA-ansökan för att bedöma huruvida de kan få ett eTA:

  • Kommer du att använda ett nationellt israeliskt pass för resan?

Om de anger att de inte kommer att använda ett nationellt israeliskt pass för resan tillfrågas de:

  • Är du en rättmätig amerikansk medborgare med ett giltigt USCIS-nummer (U.S. Citizenship and Immigration Services)?

Om en person har permanent uppehållstillstånd i USA kan de tillhandahålla ett giltigt USCIS-nummer samt dokumentet som utfärdas från den amerikanska regeringen för att uppvisa att de har permanent uppehållstillstånd (ett ”green card”).

Om personen inte har permanent uppehållstillstånd i USA och inte kommer att använda sitt israeliska pass för resan är de inte berättigade att resa till Kanada med ett eTA såvida de inte har ett pass från ett annat eTA-berättigat land.

Taiwanesiska medborgare

Personer med taiwanesiska pass kan vara berättigade till att ansöka om eTA. Dock måste de svara på följande ytterligare frågor i eTA-ansökan för att bedöma huruvida de kan få ett eTA:

  • Kommer du att använda ett pass som utfärdats av Taiwans utrikesdepartement (som inkluderar ditt personliga identifikationsnummer) för resan?

Om de svarar ja på frågan ombes de att uppge och bekräfta sitt taiwanesiska identifikationsnummer. Sedan ställs frågan:

  • Vad har ditt pass för nationalitet?

Om man anger att man inte kommer att använda sitt taiwanesiska pass ställs istället frågan:

  • Är du en rättmätig amerikansk medborgare med ett giltigt USCIS-nummer (U.S. Citizenship and Immigration Services)?

Om en person har ett permanent uppehållstillstånd i USA kan de tillhandahålla ett giltigt USCIS-nummer samt dokumentet som utfärdas från den amerikanska regeringen för att uppvisa att de har permanent uppehållstillstånd (ett ”green card”).

Om personen inte har permanent uppehållstillstånd i USA och inte kommer att använda sitt taiwanesiska pass för resan är de inte berättigade att resa till Kanada med ett eTA såvida de inte har ett pass från ett annat eTA-berättigat land.

Rumänska medborgare

Rumänska medborgare kan vara berättigade till att ansöka om eTA. Dock måste de svara på följande ytterligare frågor på eTA-ansökan för att bedöma huruvida de kan få ett eTA:

  • Kommer du att använda ett elektroniskt pass för resan?

Personer som anger att de kommer att använda elektroniska pass tillfrågas om passets nationalitet samt om ytterligare information. Om de anger att de inte kommer att använda ett rumänskt pass för resan tillfrågas de:

  • Är du en rättmätig amerikansk medborgare med ett giltigt USCIS-nummer (U.S. Citizenship and Immigration Services)?

Om en person har ett permanent uppehållstillstånd i USA kan de tillhandahålla ett giltigt USCIS-nummer samt dokumentet som utfärdas från den amerikanska regeringen för att uppvisa att de har permanent uppehållstillstånd (ett ”green card”).

Om personen inte har permanent uppehållstillstånd i USA och inte kommer att använda sitt rumänska pass för resan är de inte berättigade att resa till Kanada med ett eTA såvida de inte har ett pass från ett annat eTA-berättigat land.

Sammanfattning

Det finns flera typer av pass som kan användas för att ansöka om kanadensiskt eTA. Vissa pass eller resedokument kräver att eTA-sökande tillhandahåller ytterligare bevis på att de är berättigade att ansöka, såsom ett amerikanskt ”green card” eller permanent uppehållstillstånd. Andra typer av pass kan vara undantagna från kravet på eTA om deras länder till exempel har diplomatiska förhållanden med den kanadensiska regeringen. De flesta resenärerna som besöker Kanada för semester, för medicinska syften, affärsresor eller transitering måste ansöka om eTA, eller om visum om de inte är berättigade till att ansöka om eTA.