Visum till Ottawa, Ontario

Publicerad: Apr 28, 2019 | Tags: Kanada eTA, Kanada Visa

Visum till Ottawa, Ontario

Inledning

Den här artikeln informerar om hur man ansöker om eTa eller visum innan man reser till Ottawa och riktar sig till personer som behöver hjälp att hitta rätt resetillstånd. Ett giltigt eTa eller visum kommer att krävas före avresa till Kanada.

Visum och eTA-översikt

Kravet på resetillstånd kan vara ganska komplicerat så det är viktigt att du undersöker och är införstådd med samtliga regler och ser till att resans syfte är motiverad. För att resa till Kanada behövs ett besöksvisum eller ett elektroniskt resetillstånd, ett s.k. eTA (Electronic Travel Authorization). Utländska medborgare som är undantagna visumkrav och som reser till Kanada med flyg måste söka tillstånd vid gränsen för att resa in i landet. Resenärer som nekas inresa eller inte är berättigade till eTA måste ha visum för att kunna resa till Ottawa.

Ansöka om visum till Kanada

Att ansöka om ett visum till Kanada kan vara svårt och utmanande. Varje resa är begränsad till sex månader och resenärer måste ansöka om visum på sina kanadensiska viseringskontor med följande handlingar:

  • ett pass och två passfoton
  • betald ansökningsavgift
  • bekräftelse på bokad resa för turism eller ett inbjudningsbrev för besök som icke-turist
  • bevis på tillräckliga medel under vistelsen
  • andra obligatoriska handlingar

Ett supervisum för föräldrar och mor- och farföräldrar tillåter flera inresor under tio år och låter resenärerna besöka Kanada upp till två år utan att behöva förnya sin status.

Ansöka om eTA till Kanada

eTA kan ansökas online och processen är lätt att följa i synnerhet då man får ett svar inom några minuter. För att kunna ansöka om eTA måste sökande ha ett giltigt pass, ett kredit- eller betalkort och en e-postadress. Giltighetstiden för ett eTA är fem år och resenärer kan resa till Kanada så ofta de vill för korta besök, vanligtvis upp till sex månader. Detta förutsätter att innehavarens pass är giltigt under hela resan, i annat fall måste man ansöka om en nytt eTA om passet förnyas under eTA:s giltighetstid.

Elektroniskt resetillstånd (eTA) till Kanada

eTA är ett elektroniskt resetillstånd vars syfte är att förenkla ansökningsprocessen för resor till Kanada för vanliga ändamål som turism, affärer och genomresa. Behöriga resenärer som uppfyller alla resekrav kan stanna i Kanada upp till sex månader. eTA gäller i fem år efter utfärdandedagen eller dagen då passets giltighetstid löper ut, beroende på vilket som inträffar först.

eTA gör det möjligt för passinnehavare från ett dussintals länder att ansöka om resetillstånd online och resa visumfritt till Ottawa. En aktuell lista över eTA-berättigade länder finns här: https://officiell-canada-eta.se/krav-för-kanadensiskt-eta/

eTA kan användas för många olika tillfällen, från att delta i ett familjebröllop till att prata på en affärskonferens. Det finns dock begränsningar för användningen av eTA. Om det används på ett otillåtet sätt kan ett giltigt eTA återkallas. Därför är det viktigt att se till att eTA-sökande är införstådda med de tillåtna användningsområdena.

Tillåten användning för turism

En vanlig uppfattning är att eTA är ett resetillstånd för turistresor till Kanada, men det kan faktiskt också användas för andra ändamål.

Ett kanadensiskt eTA gör det möjligt för resenärer att resa till Kanada för att träffa affärskollegor, lösa ett dödsbo eller förhandla fram ett affärsavtal. Så även om det inte är ett affärsvisum kan eTA användas för att utföra affärsmöten i Kanada. Om du planerar att resa till Ottawa med ett eTA för ett affärsmöte kan du bli ombedd att lämna in ytterligare handlingar under ansökan eller vid den kanadensiska gränsen. Du kommer sannolikt behöva bevisa att din huvudsakliga inkomstkälla är utanför Kanada och att din arbetsgivare också är baserad utanför Kanada.

Du kan också delta i en konferens i Kanada med ett kanadensiskt eTA. Om du använder ditt eTA för detta ändamål kan du bli ombedd av den kanadensiska migrationsmyndigheten att bevisa att du inte är anställd eller söker arbete i Kanada.

Tillåten användning för affärer

De flesta resenärer skaffar ett eTA för turismändamål. Tillåtna turiständamål omfattar aktiviteter som sightseeing och besök med familj eller vänner.

Tillåten användning för genomresa

Ett kanadensisk eTA kan också användas för genomresa, vilket innebär att resenärer byter flygplan på kanadensiskt territorium på väg till en utomkanadensisk destination.

Otillåten användning

Det finns många tillåtna användningsområden för ett kanadensiskt eTA, men det finns också några saker där det inte är lagligt att användas.

Du får inte arbeta i Kanada med ett eTA. Du kan använda det för vissa affärsändamål men du får inte vara eller bli anställd i Kanada med ett eTA. Om du vill arbeta i Kanada måste du ansöka om ett arbetsvisum i stället. Detta gäller vare sig du vill flytta din karriär till Ottawa eller hoppas på att få en tillfällig anställning. Du får inte acceptera betalning för något arbete i Kanada utan ett kanadensiskt arbetsvisum.

Du får inte heller studera i Kanada med ett eTA. Du måste ha ett kanadensiskt studentvisum om du vill studera i Kanada.

Krav som påverkar behörighet till eTA

  1. Du får bara använda eTA när du reser in i Kanada med flygplan.
  2. Du får inte ha några tidigare avslag för inresa till Kanada eller vara tidigare utvisad från Kanada. Om så är fallet kommer du förmodligen få avslag på eTA.
  3. Du måste ha ett elektroniskt pass.
  4. Du får inte ha smittsamma infektionssjukdomar som till exempel tuberkulos när du befinner dig i Kanada eller när du ansöker om eTA. 
  5. Du får inte vara tidigare dömd för brott för allvarliga skador eller skador på människor eller egendom.

Ansökningsprocess för kanadensiskt eTA

För att ansöka om eTA krävs dina pass- och anställningsuppgifter. Du bör avsätta cirka 15-20 minuter för varje ansökan. I vanliga fall brukar ansökan behandlas och godkännas inom några minuter. På grund av förbättrad och automatiserad säkerhetskontroll kan din ansökan flaggas och kräva manuell granskning. Under den manuella granskningen kommer du att bli ombedd att lämna ytterligare uppgifter eller handlingar för att din eTA-ansökan ska behandlas. Underlåtenhet att tillhandahålla obligatoriska uppgifter eller handlingar i tid under den manuella granskningen kommer att resultera i ett avslag på din eTA-ansökan.

Om du är behörig för eTA kan du komma igång med din ansökan genom att gå till https://officiell-canada-eta.se/krav-för-kanadensiskt-eta/

Typer av kanadensiska visum och tillstånd

eTA kan endast användas av medborgare från visumfria länder och av stadigvarande bosatta i USA. Om du inte bor i ett visumbefriat land, inte är amerikansk medborgare och inte är stadigvarande bosatt i USA, behöver du visum för att kunna resa till Ottawa.

Turistvisum

Turistvisum är också känt som Temporary Resident Visa (TRV). Du kan ansöka om turistvisum online på samma sätt som eTA eller genom att skicka in en pappersblankett. En viseringsansökan kräver fler uppgifter, vilket innebär längre handläggningstid än en eTA-ansökan.

Arbetstillstånd

Om du planerar att arbeta i Kanada tillfälligt eller på obestämt tid, behöver du ett arbetstillstånd utöver eTA eller TRV. Innan du kan ansöka om arbetstillstånd måste du vanligtvis ha ett erbjudande från en kanadensisk arbetsgivare, men ibland är det möjligt att avstå från detta krav beroende på yrke eller vilken typ av arbete man ska utföra i Kanada.

Du kan ansöka om arbetstillstånd online eller på pappersblankett. När du ansöker måste du intyga att du bara kommer att arbeta för den specifika arbetsgivare som har erbjudit dig ett jobb och att du kommer att lämna Kanada i slutet av din anställning.

Studietillstånd

Studieillstånd fungerar på liknande sätt som arbetstillstånd. För att ansöka om studietillstånd måste du också ha ett eTA eller TRV. Alla studenter behöver ett studietillstånd utom i vissa undantagsfall. Om du inte ska gå i förskola måste du ansöka om studietillstånd.

Du kan ansöka om studentvisum online eller på pappersblankett. När du ansöker måste du intyga att du kommer att lämna Kanada när du är klar med studierna (såvida inte har fått ett arbetstillstånd) och du måste visa att du har tillräckligt med medel för att bo i Kanada.

Ansökningsprocess för kanadensiskt visum

För att ansöka om ett kanadensiskt visum måste du följa ansökningsprocessen. Du kan ansöka online eller på pappersblankett. För varje typ av ansökan kommer du att bli ombedd att ange vilket land du söker från samt ge information om din behörighet för ditt reseändamål.

Ansök online (behörighetsbegränsningar)

Den elektroniska ansökan har en instruktionsguide som du kan använda för att förbereda de handlingar och formulär som behövs för att skicka in din visumansökan. Endast behöriga sökande kan ansöka om ett kanadensiskt visum online. Du kan ansöka genom följande länk: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp

Ansök med pappersblankett

För att ansöka om ett kanadensiskt visum med pappersblankett måste du först ladda ner och skriva ut ansökningshandlingarna som innehåller alla relevanta blanketter du behöver fylla i. När du är klar måste du betala en avgift så att viseringsansökan kan behandlas. När du har betalat avgiften kan du skicka in din viseringsansökan. För att komma igång med din viseringsansökan, klicka på länken: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp

Reseinformation om Ottawa

Kanada är ett land som inte bara är stort (det kan ta mer än en vecka att köra genom det utan att stanna för att se alla turistmål), men är också mycket varierat i sin geografi, kultur och naturliga skönhet. Provinsen Ontario har de största befolknings- och turistområdena. I detta mångkulturella område finns Ottawa, Niagarafallen och mycket oförstörd naturskönhet – alla viktiga ställen att besöka när du är i Kanada. Ottawa är en tvåspråkig huvudstad som är perfekt att besöka under alla tider på året. Staden har många museer, gallerier och utställningar för att inte nämna alla friluftsupplevelser i skogen, bergen och dalarna.

Ta sig runt i Kanada: Inresa till Kanada kan ske via flyg, hav eller via väg från USA vid ett antal gränsövergångar men det kan ta lång tid, särskilt under semesterperioder. Det bästa sättet att ta sig runt i Kanada är med bil (utom i storstäderna), eller hyra en husbil för att få ut det mesta av en flexibel resa. Inom storstäderna är kollektivtrafiken det bästa alternativet. Tåg är också utmärkta alternativ men kan vara dyra.

Säkerhet: Kanada ett säkert land att besöka, men som allt annat i världen är det sunt förnuft som gäller för att skydda sina tillhörigheter. Det är också bra att lyssna på andras råd för att veta vilka platser som bör undvikas.

Hälsa och sjukvård: Sjukhus- och sjukvårdsavgifter är inte gratis för turister så det är viktigt att ha rätt reseförsäkring före avresan. Det är faktiskt osannolikt att få behandling utan att bevisa att man har rätt försäkring.

Klimat: Kanada är världens näst största land till ytan och har en fantastisk mångsidig natur av berg, regnskogar, glaciärer och stränder – allt inom sex olika tidszoner. Södra Ontarios klimat är till exempel milt och behagligt och de flesta platser inom 200 km avstånd från den amerikanska gränsen har korta varma somrar och kalla vintrar.

Pengar: Pengar kan växlas på banker och hos vissa återförsäljare. Växlingsavgiften för amerikansk dollar är rimlig och på vissa ställen erbjuder privata byråer lägre kostnader och växlingsavgifter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är Kanada ett fantastiskt land och Ottawa en spännande och underbar stad att besöka. I Kanada kan du uppleva vädret och årstiderna, vackra landskap och utforska många intressanta platser. Det är ett land som är rikt på kultur och förtjänar att vara på alla resenärers lista, och har dessutom utmärkta möjligheter för affärsresenärer.

Skaffa rätt resetillstånd för Kanada

Om du har ett pass från ett land som är behörigt för kanadensiskt eTA som t.ex. Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge eller många andra eTA-behöriga länder, måste du erhålla ett godkänt eTA innan du reser till Kanada som turist, i affärer eller för ett medicinskt besök. Kom igång med din ansökan, annars gå till eTA-kraven för att läsa mer om kanadensiskt eTA

Ansök om kanadensiskt eTA

Dela med sig

Facebook Twitter Youtube

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.

Ansök om Kanada eTA

Tweets