FAQ om kanadensiskt etA

FAQ om kanadensiskt etA

Var är ett kanadensiskt eTA?

Ett eTA bekräftar en utländsk medborgares berättigande att resa till Kanada och är ett officiellt dokument. Trots att det har nästan samma funktion som ett visum så är sättet att få det på mycket olikt det som är för hur man får ett visum. Att ansöka om ett standardvisum är ofta en ganska långdragen process, men när väl en eTA-ansökan är ifylld dröjer godkännandet för att resa till Kanada endast i några minuter.

Vem behöver ett kanadensiskt eTA?

Ett eTA är inte nödvändigt för alla utländska medborgare som bestämmer sig för att resa till Kanada. Endast de som besöker ifrån länder med visum-undantag, så som vissa europeiska nationer, så väl som Australien och Nya Zeeland kommer påverkas av den nya processen. Alla utländska medborgare, vars hemland inte är inkluderat i något avtal om visum-undantag med Kanada kommer att behöva gå igenom samma filtreringsprocess som tidigare.

Hur ansöker man om ett kanadensiskt eTA?

Eftersom hela eTA-processen, ifrån ansökan till mottagandet av godkännandet är Internet-baserat, är det relativt enkelt att ansöka om. Alla resenärer med visum-undantag måste gå in på CIC:s hemsida (Citizenship and Imigration Canada) och skriva in sin information, så som namn och födelsedatum. De kanske också måste lämna sina fingeravtryck så använd en dator som har en biometrisk scanner. När väl en individ har godkänts för resa kommer Internet-sidan att skicka eTA som måste skrivas ut och överlämnas till tillämplig immigrations-tjänsteman innan avresan till Kanada.

Vad är ett eTA (Electronic Travel Authorization)?

eTA är ett nytt krav för utländska medborgare med visum-undantagsstatus och som planerar att resa till Kanada via flyg. Godkännandet är elektroniskt länkat till ditt pass och gäller i fem år, eller fram tills dess ditt pass utgår, vilket som kommer först.

Hur ansöker jag om ett eTA?

Ansökan är en enkel Internet-process som bara tar några minuter. Du kommer att behöva ditt pass, ett kreditkort (Visa eller Mastercard) och en e-postadress. Kreditkortet krävs eftersom det kostar $85 (USD) att erhålla ett eTA och det är giltigt i upp till fem år.

Ansökningsformuläret för ett eTA finns/kommer att finnas tillgängligt på den här sidan genom att klicka här.

Behövs det ett visum om jag bara passerar igenom Kanada utan att stanna?

Om du är medborgare i ett land som inte har visum-undantagsstatus i Kanada, då måste du skaffa dig ett transit-visum för att passera igenom Kanada utan att stanna eller besöka. Det här krävs även om din genomresa kommer att ta kortare tid än 48 timmar, men det är kostnadsfritt med transit-visum. Fyll i ansökan för besöksvisum (Temporary Resident Visa) och välj transit-visum ifrån listan av alternativ i formuläret.

Om du har en visum-undantagsstatus och nu behöver ett eTA för att besöka Kanada, då behöver du också ett eTA för att passera igenom Kanada.

Du kanske inte behöver varken visum eller eTA om du reser till eller ifrån U.S.A. Om vissa utländska medborgare möter vissa krav, då kan TWOV-programmet (Transit Without Visa) och CTP-programmet (China Transit Program) låta dem passera igenom Kanada på väg till och ifrån U.S.A. utan ett kanadensiskt transit-visum.

Vilka fördelar har eTA-systemet?

Huvudsyftet med systemet är att identifiera de individer som inte är berättigade att komma till Kanada, i tid.  Eftersom det med det här systemet är enkelt att identifiera de personer som anses oönskade, eller personer som bör avvisas, t.ex. sådana med kriminell belastning eller som inte får flyga - görs filtreringen och uppenbarligen också resandet för de som faktiskt kvalificeras, mycket effektivare och utan besvär.

Vad kommer eTA-systemet att kosta de kanadensiska skattebetalarna?

I dollarns aktuella värden bedöms det att analysperioden (2014-2024) i eTA-programmet kommer att kosta 167,74 miljoner dollar ($). Netto-beloppet för dessa bestämmelser är näst in till obefintligt, så berörda parter kommer inte att få några netto-kostnader heller.

Medan de beräknade kostnaderna ovan, antog GoC att det kommer att samla in cirka 23,1 miljoner dollar ($) årligen på eTA-ansökningsavgifter. Då kommer de att spara cirka 1,8 miljoner dollar ($) årligen, i kostnader som relaterar till att ta bort oönskade parter ifrån Kanada. I enlighet med nyhetstidningen "The Gazette" kommer det enligt CBSA att kosta mellan cirka 398,00 dollar ($) och 798,00 dollar ($) per oönskad individ, beroende på hur länge de hålls kvar.  I jämförelse med eTA-systemet som kommer kosta 23,2 miljoner dollar att etablera och endast 19,5 miljoner dollar per år i administration.

Turism-industrin kan uppleva en del marknadskostnader om de väljer att marknadsföra eTA-kraven till alla utländska medborgare som kan vara intresserade av att resa till Kanada.

Medan eTA inte kommer falla in om CBA:s omfattning så är det ansett att besökande ifrån länder med visum-undantag (utöver vissa undantag) kommer att behöva betala en avgift för att få eTA, samt också ta sig tiden att göra det. För den stora massan kommer det dock endast ta minuter och avgiften bör inte vara avgörande.

Det är också ansett att turismen kan få en kortsiktig påverkan på grund av övergången till eTA, men det anses inte resultera i några permanenta förändringar för turismen i Kanada. Den potentiella minskningen i turismen kommer balanseras av den okomplicerade naturen av eTA-programmet. Det faktum att det är giltigt i fem år, och att det endast kostar 85 dollar ($). Möjlig minskningar kommer också visa sig genom mer distinkt och personlig risk-bedömning, än vad som tidigare varit möjligt.

Besökande som kommer till Kanada via land eller hav kommer inte att krävas på ett eTA, men det tros inte att komma vara något extra tryck på dessa, eftersom det kommer meddelas att de kommer ha samma genomgående inspektionsstandarder som tidigare. Det är inte heller troligt att avgiften på 85 dollar ($) kommer att resultera i att potentiella besökande kommer att byta transport-medel. Det kommer troligt vis att bli en justeringsperiod eftersom besökare är medvetnare om inspektionsregimerna på alla gränskontroller, oavsett krav på eTA-godkännande.

Men det har noterats att GoC kanske inte har tagit de ökade resurserna för behandling av TRP:s (Temporary Resident Permits) i beaktande, för utländska medborgare med visum-undantag, men som är oönskade. Det kommer förmodligen också bli problem med vissa utländska medborgare med visum-undantag, vars permanenta uppehålls-kort har utgått. Innan kunde de gå ombord ett plan och komma till Kanada utan CBS eftersom de hade permanent uppehållstillstånd. Det här kommer att leda till en ökning av Kanadas medborgarskapskrav, men också en ökning av resedokumenten som måste utfärdas för de med permanent uppehållstillstånd , samt ökat antal fall för Immigration Appeal Division.