Välkommen till det kanadensiska eTA-systemet (Canada Electronic Travel Authorization System)

Från och med augusti 2015 krävs ett eTA. Det är ett elektroniskt resedokument beviljar inträde för besök i Kanada under sex månader, till turister, affärsbesökande eller för resenärer på genomresa.

Ansök om Kanada eTA

Välkommen till det kanadensiska eTA-systemet (Canada Electronic Travel Authorization System)

Från och med augusti 2015 krävs ett eTA. Det är ett elektroniskt resedokument beviljar inträde för besök i Kanada under sex månader, till turister, affärsbesökande eller för resenärer på genomresa.

Berättigade resenärer som har pass från utvalda länder kommer att kunna ansöka om ett eTA via Internet.

Resande som inte får ett eTA kanske inte tillåts inträde i Kanada samt kan tvingas betala böter till de kanadensiska myndigheterna. Resande råds därför att ansöka så snart som möjligt.

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.
Fyll i en eTA
- ansökan

Fyll i information om varje resenär i ansökningsformuläret för eTA.

Ansök Ansök om Kanada eTA
Bekräfta reseinformationen

Granska och bekräfta informationen för varje ansökande.

Ansök om Kanada eTA
Betala och skicka in ansökan

Kredit-, betalkort eller banköverföringar godtas.

Ansök om Kanada eTA
Få ditt eTA via e
-post

Ditt eTA-godkännande kommer att skickas till dig via e-post inom 15 minuter eller mindre.

Ansök om Kanada eTA

En ny, extra filtreringsprocess vid resor till Kanada, kallad eTA

Kanada har implementerat ett Internetbaserat reseverifikationssystem för medborgare med visumundantag, känt som eTA (Electronic Travel Authorization). Implementeringen av det här programmet är bara ett av många initiativ som den kanadensiska regeringen genomför, som en del av sitt samarbete med USA, för att göra de gränser de delar säkrare.

Att ansöka om ett eTA är nu obligatoriskt

USA och Kanada har anammat en policy som är utformad för att förbättra säkerheten vid gränserna som de delar samt för ett vidare samarbete, som inkluderar att dela visums- och immigrationsinformation som de samlar in. Förstärkningen med det elektroniska resegodkännandet är ett av Kanadas initiativ som svar på det här samarbetet.

Grunderna för det kanadensiska eTA-systemet

Det kanadensiska eTA-systemet är mycket likt de digitala reseverifikationssystem som finns i många utvecklade länder såsom i USA och Australien. Som namnet föreslår så bekräftar eTA en individs lämplighet som resenär till Kanada. Det liknar ett vanligt visum och refereras oftast till som det kanadensiska mini-visumet, men en ansökan om att få ett eTA kommer helt att skötas på Internet.

eTA:s omfattning

Utländska medborgare från vissa länder med visumundantag kommer att påverkas av eTA-systemet, nämligen de medborgare från utvalda europeiska nationer samt även Nya Zeeland och Australien. Eftersom kanadensare inte är begränsade att resa till USA är det troligt att medborgare i USA kommer att ha samma förmåner, d.v.s. de kommer inte behöva ansöka om ett eTA när de reser till Kanada. Utländska nationaliteter som måste ansöka om visum för att resa till Kanada kommer också att vara undantagna från eTA, eftersom de har sin egen godkännandeprocess innan resan.

Kanadensisk eTA-ansökan

Så som namnet anger kommer ansökan och mottagandet av en eTA-ansökan att vara en elektronisk eller Internet-baserad process. Turister kommer att besöka CIC:s hemsida (Citizenship and Imigration Canada) och de kommer att få ange personlig information, såsom namn, födelsedatum och möjligen också lämna sina fingeravtryck för att få sitt eTA. Godkännandeprocessen genereras via hemsidan, skrivs ut och skickas sedan till lämpliga immigrationstjänstemän tillsammans med all annan resedokumentation innan avresan till Kanada.

Fördelar med eTA-systemet

Det övergripande syftet med eTA är att göra det lättare för berättigade individer att resa till Kanada. Eftersom att det kommer att bli enklare att identifiera oönskade eller otillåtna parter, såsom de som inte får flyga eller de som har ett kriminellt förflutet, kommer det att bli enklare att förhindra dem från att någonsin komma in i landet. På så sätt minskar personalstyrkan och pengarna som avsätts till att skicka tillbaka dessa individer och på sikt spara regeringen stora resurser.

Användandet av eTA-programmet kommer också att tillfredsställa Kanadas plikt till de delade visioner som de har tillsammans med USA om att förbättra sin gränssäkerhet och utveckla ett ekonomiskt samarbete, vilket i sin tur skulle leda till ett ökat flöde av både människor och varor, medan styrkan i partnerskapet underhålls.

Man tror att kravet på att skaffa ett eTA kommer att avskräcka vissa utländska medborgare som är väl medvetna om att de inte är berättigade att ansöka om eTA, särskilt eftersom viss personlig information krävs innan man lämnar hemlandet.

eTA kommer också att tillhandahålla CIC med ett sätt att samla information och spåra resmönstret för utländska medborgare som har visumundantag. Regeringen kunde tidigare inte göra detta eftersom det inte fanns någon för-filtreringsprocess för utländska medborgare förrän nu.

eTA-programmet är också en introduktion till ett nytt verktyg som kommer att tillåta en mer distinkt och personlig riskbedömning av utländska medborgare, än vad som tidigare varit möjlig med tidigare visumkrav. Med det här systemet på plats, bör man också ta informationen i beaktande när man utför strategiska diskussioner om ramverk för visumpolicyer och förändringar som upptäcks och som bör implementeras.

IAPI-systemet (Interactive Advance Passenger Information)

IAPI-systemet är fortfarande under utveckling av CBSA och kommer att förse flygtransporter med ett meddelande om "tillåten resenär/icke tillåten resenär" för samtliga kunder. eTA är ett utskrivet dokument som utfärdas direkt till resenären, ingen kopia delas med flygbolaget. Därför kommer flygbolagen att behöva IAPI-systemet för att förstärka eTA-systemet.