Tjänsten "Ansöka om kanadensiskt etA"

Turism | Affärer | Genomresa

Ansök om eTA nu

96 % av ansökningarna godkänns direkt

Välkommen till det kanadensiska eTA-systemet (Canada Electronic Travel Authorization System)

Från och med augusti 2015 krävs ett eTA. Det är ett elektroniskt resedokument beviljar inträde för besök i Kanada under sex månader, till turister, affärsbesökande eller för resenärer på genomresa.

Berättigade resenärer som har pass ifrån de utvalda länderna kommer att kunna ansöka om ett eTA via Internet.

Resande som inte kan få ett eTA får inte inträde i Kanada, samt kan betala böter till de kanadensiska myndigheterna. Resande råds därför till att ansöka så snart som möjligt.

Ansök om Kanada eTA

ETA är ett nödvändigt resedokument för resande som besöker Kanada för turism, i affärer eller på genomresa.
Fyll i en eTA
- ansökan

Lämna information om varje resenär i eTA-ansökan.

Ansök Ansök om Kanada eTA
Bekräfta reseinformationen

Granska och bekräfta informationen för varje ansökande.

Ansök om Kanada eTA
Betala och skicka in ansökan

Kredit-, betalkort, eller banköverföringar godtas.

Ansök om Kanada eTA
Få ditt eTA via e
-post

Ditt eTA-godkännande kommer att skickas till dig via e-post inom 15 minuter, eller mindre.

Ansök om Kanada eTA

En ny, extra filtreringsprocess vid resor till Kanada, kallad eTA

Kanada har implementerat ett Internet-baserat rese-verifikationssystem för medborgare med VISUM-undantag, känt som eTA (Electronic Travel Authorization). Implementeringen av det här programmet är bara ett av många initiativ som den kanadensiska regeringen tar, som en del av sitt samarbete med U.S.A., för att gör de gränser de delar, säkrare.

Att ansöka om ett eTA är nu obligatoriskt

U.S.A. och Kanada har anammat en policy som är utformad till att förbättra säkerheten vid gränserna som de delar, samt för ett vidare samarbete, som inkluderar att dela visum och immigrationsinformation som de samlar in. Förstärkningen med det elektroniska resegodkännandet är ett av Kanadas initiativ som svar på det här samarbetet.

Grunderna för det kanadensiska eTA-systemet

Det kanadensiska eTA-systemet är mycket likt de digitala rese-verifikationssystem som finns i många utvecklade länder så som i U.S.A. och Australien. Så som namnet föreslår så bekräftar eTA en individs lämplighet som resenär till Kanada. Det är liknande ett typiskt visum och refereras oftast till som det kanadensiska mini-visumet, men ansökan för att få ett eTA, kommer helt att skötas på Internet.

ETA:s omfattning

Utländska medborgare ifrån vissa länder, med visum-undantag, kommer att påverkas av eTA-systemet, nämligen de ifrån utvalda Europeiska nationer, samt även Nya Zeeland och Australien. Eftersom kanadensare inte är begränsade ifrån att resa till U.S.A. är det troligt att medborgare i U.S.A. kommer att ha samma förmåner, d.v.s. de kommer inte behöva ansöka om ett eTA när de reser till Kanada. Utländska nationaliteter som måste ansöka om visum i Kanada kommer också att vara undantagna ifrån ETA, eftersom de har sin egen godkännande-process innan resan.

Den kanadensiska eTA-ansökan

Så som namnet anger kommer ansökan, och mottagandet, av en eTA-ansökan att vara en elektronisk, eller Internet-baserad process. Turister kommer att besöka CIC:s hemsida (Citizenship and Imigration Canada) och de kommer att få ange personlig information, så som namn, födelsedatum och möjligen lämna sina fingeravtryck för att få sitt eTA. Godkännande-processen genereras via hemsidan, skrivs ut och skickas sedan till lämpliga immigrationstjänstemän tillsammans med all annan rese-dokumentation innan avresan till Kanada.

Fördelar med eTA-systemet

Det övergripande syftet med eTA är att jämna väg för berättigade individer att resa till Kanada. Eftersom att det kommer att bli enklare att identifiera oönskade eller otillåtna parter, så som de som inte får flyga, eller de som har kriminellt förflutet, kommer det att bli enklare att förhindra dem ifrån att någonsin komma in i landet. På så sätt minskar personalstyrkan och pengarna som avsätts till att skicka tillbaka dessa individer, och på sikt spara regeringen stora resurser.

Användandet av eTA-programmet kommer också att tillfredsställa Kanadas samarbete, i den delade visioner som de har tillsammans med U.S.A., om att förbättra sin gränssäkerhet och utveckla ett ekonomiskt samarbete, vilket i sin tur skulle leda till ett ökat flöde av både människor och varor, medan styrkan i partnerskapet underhålls.

Man tror att kravet på att skaffa ett eTA kommer att avskräcka en del av de utländska medborgare som är väl medvetna om att de inte är berättigade att ansöka om etTA, särskilt eftersom viss personlig information krävs innan man lämnar hemlandet.

ETA kommer också att tillhandahålla CIC med ett sätt att samla information och spåra resmönstret för utländska medborgare som har visum-undantag. Regeringen kunde tidigare inte göra detta eftersom det inte fanns någon för-filtreringsprocess för utländska medborgare förrän nu.

ETA-programmet är också en introduktion till ett nytt verktyg som kommer att tillåta en mer distinkt och personlig risk-bedömning av utländska medborgare, än vad som tidigare varit möjlig med tidigare visum-krav. Med det här systemet på plats, bör man också ta informationen i beaktande när man utför strategiska diskussioner om ramverk för visum-policyer, samt förändringar som upptäcks och förändringar som kan implementeras.

IAPI-systemet (Interactive Advance Passenger Information)

IAPI-systemet är fortfarande under utveckling av CBSA och kommer att förse flygtransporter ett meddelande om "tillåten resenär/icke tillåten resenär" för samtliga kunder. ETA är ett utskrivet dokument som utfärdas direkt till resenären, ingen kopia delas med flygbolaget. Därför kommer flygbolagen att behöva IAPI-systemet för att förstärka eTA-systemet.